Skip to main content

Rhif 182. Pris 3c. í GEEAL. CHWEFROR, 1867. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. I:: Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y llythyrau at eglwysi Asia ........................25 Elfenau dedwyddwch .................................28 Papyr a ddarllenwyd oflaen Undeb Bedyddwyr Prydain fawr a'r Iwerddon........................30 Moesgarwch .............................................36 Deth olion..........................................•«• •••••• 3 / Adolygiad T Wasg,— Darlith ar y Mil blynyddoedd ..................... 38 BARDDONIAETH. Er cof ám y diweddar Barch. Ambrose H. Williams, Remsen, N.Y...........................39 Wrth afonydd Babilon.................................39 Pfiódasgerdd John Jones, (Myrddin Fardd,) a Gwen Williams....................................40 ■Cilhwch i'w Olwen ....................................40 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGt GENADOt,— Cyfarfod cenadol hynod..............................41 Y dymheitl yn y Bahamas........................... 41 Symmudiadau Cenadon.............................. 41 Hanesion Cyfarfodtdd,— Brynhyfryd, Glyn Ebwy.........................„,.. 42 Heol y Castell, Dlangollen .„.......«,...............42 Ebeneser, Dyfed..........................,.......m......42 Be dtdbi ad att,— Amlwch................................,................. 42 Soar, Llanfaethlu.......................................42 Iilansanan.......................,........................42 Priodasau................................................42 Mabwoofpa,— Mrs. Ann Davies, Hendreforfydd Fawr .,.......43 Catherine Williams, Caerynarfon................,. 44 Ismael Jones, Porthdinorwig........................44 Richard Owen .................,........................45 Mrs. Jane Hughes, Craig y Ddewart Cottage..'. 45 ADOLYGIAD T MlS,— Cyfarfyddiad y Senedd.................................46 Pwyllgor Iamaica.......................................47 Y ddamwain yn Regent's Park.....................47 Y tywydd...................................................48 Newyddion tramor....................................48 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.