Skip to main content

•: I i T GREÄL. IONAWR, 1867. :! 'SANYS Nl ALLWN Nl DOIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAlîL. Y CYNNWYSIAD. i;h TRAETHODAU, &c. Y llytbyrau at eglwysi Asia.........................,. _l Diddymiad yr Hen Gyfammod, a dygiad i mewn y Cyfammod Newydd ..................... 4 Cynghrair y deyrnas gyfünol........................ 7 Papyr addarllenwyd o fiaen Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr a'r Iwerddon........................ 8 Nodiadau byrion.......................................... 11 Detholion................................................... 11 Adolyoiad t Wasg,— Rmynaui Blant..........................................13 Triyny Nef.............................................13 BARDDONIAETH, Llinellau er cofam E. Mathiaa, Moss............14 Y ddau ysbryd.............................................15 Y pechadur edifeiriol ................................. 15 Nid byth .,................................................}* Blaenddawd gweddi....................................1° HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Govot Genadoi,— CenadaetU Llydaw a Bedyddwyr Cymtu.........16 Hasesioh Ctparfodtdd,— Cyfarfüd Chwarter Dihbych, Fffint,'a Meiìibn. 18 Llanfairtalhaiarn a Llansanan ....:..............., 19 BEiiTDDIADAU,— Tabernacl, Cefn mawr.................................19 Caerynarfon................................................ 19 Holt, ger Wrecsam.................................... 19 Pontlyfni...................................................19 Moria, Dowlais ,......................................... 19 Llanelian.......................,........................... 19 Capel newydd, ger Llanidloes........................"Î9 Great Crosshall st., Lerpwl...........................19 Tabernae), Merthyr ....................................19 Rhuddlan...............................;...;.............. 19 Marwgoffa,— j ;-"..; Mr. T. Jones, Tyddyn isaf, Derwen...............19 Richard Owen, Staylittle .....................21 Mary Jones, Wigan.................................... 22 Evan Lewis, Caergybi................................, 22 Adolygiad t Mis,— Ffrwydriad arswydus yn y gweithiau glô ......22 Y Gwyliau................................................23 Y Ffeniaid ................................................24 Y Cynghrair Diwygiadol .„...........................24 Y diwedd a'r dechreu .................................24 Manion ............„.......„..........,.................24 LLANGOLLEN: ARGRAPFẂYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN, WILLIAM WILLIAM3, DROS Y DIRPRWYWYR.