Skip to main content

Y GBEAL. TACHWEDD, 1865. PREGETH I EYFYRWYR PONTYPWL. A DSADDODWYD MAl 23AIN, 1865, YN NGHAPEL CBANE ST., PONTYPWI. (ffiatt 2 $arcfj. S2i. &ugf)çs, «&Iaiifimor, ÎLIanelIt. "Gwir pw y gair, Od yw neb yn chwenych swydd esgob, gwaith da y mae yn ei chwenych."—1 Tim.iii. I. Ye. oedd Elihu yn barnu fod amser yn cymhwyso dynion i fod yn gynghorwyr i'w ieuengach, "Dyddiau a draethant, a lliaws o flynyddoedd a ddysgant ddoethüieb." Nid yw amser, fodd bynag wrtho ei hun, ac o anghenrheidrwydd, yn sicrhau cymhwys- der i fod yn gyfarwyddwr diogel i arall, " Canys nid yw gwyr mawrion ddoeth bob amser, ac nid yw henafgwyr yn deall barn." Rhaid caniatâu er hyny fod amser a blynyddoedd o brofìad yn rhywbeth yn mysg pethau ereill, tuag at wneuthur i fyny addasrwydd dyn i roddi cynghor a chyfarwyddyd i'w ieuengach, a'r llai ei brofiad. Ac ar y cyfrif hyny y ceisir gan frodyr sydd eisioes wedi teithio blynyddoedd o'r flbrdd weinidogaethol, sefyll i fÿny o bryd i bryd i roddi cynghorion, a rhybuddion, ac annogaethau i'w brodyr ieuainc, y rhai sydd trwy addysgiaeth athrofaol, yn eael eu rhagbarotoi i ymosod ar waith yr Arglwydd. Y mae y brodyr ieuainc hyn wedi eu derbyn i'r athrofa oddiar yr ystj-riaeth, ac ar y dealltwriaeth eu bod oll " jti chwenych swydd esgob," ac yn benderfynol trwy gymhorth Duw, i gyssegru eu hunain i waith y swydd. Fel y cyfryw, byddai yn dda genym fod yn alluog i gyflwyno ger eu bron, mewn modd gostjTigedig a brawdol, rai ystyriaethau a dueddont i roddi i'w meddyliau gjrfeiriad priodol fel rhai yn edrjrch yn mlaen am y swydd uehelaf yn eglwys Iesu Grist; swydd esgob. Y mae jrn anhawdd meddwl am unrhjrw bethau yn gwahaniaethu mwy oddiwrth eu gilydd, nag ydyw swydd esgob yn ystyr y Testament Newydd, a swydd esgob yn yr eglwys wladol. Tra y mae y naill yn cael ei nodweddu gan symlrwjrdd, gostyngeiddrwydd, hunanymwadiad, a llafur, y mae y llall yn trosglwyddo i ni y syniadau o awdurdod, uchelfrydigrwjrdd, rhwysg cyfoeth, ac esmwythder. Os dywedwyd gynt, " Y rhai sy'n gwisgo dillad esmwjrth, mewn tai breninoedd y maent," gellir edrjrch am danynt yn awr yn nhai yr esgobion. Nid oes neb o honoch chwi, fy mrodyr, yn ymgeiswyr am swydd esgob yn jrr j'styr yna, eithr mewn ystyr an- nhraethol uwch ac urddasolach. " Chwenych swydd esgob." Y mae hyn yn dangoa fod eich cyssylltiad â'r swydd i fod nid jti unig yn un gwirfoddol, ond hefyd jti ffrwyth awyddfi-yd crj'f. Yr un gair gwreiddiol a ddefnyddir i ddarlunio teimlad erj-f yr hen dduwiolion gyda golwg ar ddedwyddweh djŵdol. " Eithr jm awr, gwlad well jT maent hwy jTn ei chwenych." Defnjrddir y gair hefyd i osod allan deimlad gorawyddus yr ariangarwr. "Canjrs gwreiddjTi pob drwg yw ariangarwch, yr hon a rhai jti chwanog iddi." Y mae y gair yn y fan hon yn golygu teimlad neu chwen- ychiad gorawjrddus am arian. Ni ddylai neb gan hyny fyned i'r swydd esgobol gjrda theimlad o ddrfaterwch, ond mewn canljTiiad i chwenychiad crjrf, oblegyd nid oes dim mor debjrg o sicrhau cyflawniad flyddlon o ddyledswyddau y swydd a bod dyn yn myned iddi gyda chwenychiad cryf, a'i enaid jm y gwaith. " Gwaith da y mae j-n ei chwenych." Y mae hjrn yn dangos fod swydd esgob a segurdod yn annghydweddol â'u gilydd, pan jr mae dyn yn myned i'r swjrdd, ac yn mj-ned iddi yn iawn, jr mae yn myned i waith. Gweithiwr yw jrr esgob i fod, ac nid dyn segur. Y mae ei lygaä i fod nid ar elw, na chlod, na djrrchafiad, ond ar waith; y mae i fod yn weithiwr difefl, gweithiwr nad rhaid iddo gj^wilyddio o hono ei hun. Wedi gwneyd y nodiadau rhagarweiniol jma, deuwn i sjiwi jti I. Ar yr egwyddorion hyny sydd yn gwneyd y chwenychiad o'r swydd yn rhesymol a chyfreithlon, neu mewn geiriau ereill, y pethau y mae yn hanfodol i'r hwn sydd yn chwenych swydd esgob fod yn feddiannol AB.NYNT. Nid wyf yn awr yn myned i son am yr hyn a elwìr yn "dalent," wrth yr hyn y golygir gallu i siarad gyda rhwyddineb ac hyawdledd; ac yr wyf yn meddwl fod gallu i waeddi a chanu yn cael ei ystyried 31