Skip to main content

Rhif. 155. Pris 3c. Y GREAL. TACHWEDD, 186j: "GAMY3 Sl m.W Rl DDIM W EfiBYEI Y GWiHIOÜfCD, GND DROS Y GWIR!ONEDD."-PAUL. ! 'i'l Y CYNNWYSÎAD. TRAETHODAU, &c. Andrew Fuller..........................................241 Oedìad a'i ganlyniadau.............................. 245 Fy eglwys gyntaf.......................................242 Y Parch. C. H. Spurgeon a'r eglwys wladol... 252 Basgedaid Tachwedd ............j....................253 BARDDONIAETH. Llinellau, &c.............................................254 Y plant yn lle y tadau................................ 255 Rhinweddau gwraig ................................. 255 Y saint yn y nefoedd .................................255 Y ganwyll ................................................255 Hiraeth ara ymadael.................................255 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y I-x,oE»rsr Cenadoi,,— India Orllewinol.......................................256 India Ddwyreiniol.....................,„.„.........256 Burmah...................................................256 Gartref................................................... 256 Hanesion Cyfarfodydd,— v Cyfarfod Chwarter Dosbarth Gogleddoì Cym- manfa Dinbych, &c.................................257 Cyfarfod Chwarter Dosbaith Deheuol Cym- manfa Diabych, &c.................................257 Cyfarfod Trimisol Arfon ..........„............... 257 Pontlyfni ......................................,......... 258 Llanaelhaiarn ..........................................258 Glanwydden.............................................258 Bala.........................................................259 Iilanddyrnog.............................................259 Bootle, Lerpwl..........................................259 Bedyddiadatt,—■ Tottenham Court, Llundain..............•.........259 Bethesda, Arfon .......................................259 Sardis, Llandinorwig.................................259 Great Crosshall st., Lerpwl........................259 Seion, Festiniog .........«.......«................... 259 Marwgoffa,-— "William Holland, Rhuthyn................M......259 Miss Mary Davies ....................................261 Richard Jones, Cefn bychan........................262 Y LlOFFYN GwLADYDDOL,—> Gartref ..........................................».......263 Y cyllid ....:..............................................263 Gladstone ................................................263 Y Cyfandir Ewropiaidd..............................263 Y Trefedigaethau Prydeinig........................264 America................................................... 264 Manion............,............................,......... 264 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.