Skip to main content

ÍIhif. 154. Pris 3c. !;-üü! Y GREAL. HYDREF, 1864. i:.:!:;l " GAHYS Nl ALLWN 131 DCIM YN ERBYN Y GWIRÍONEDD, OND DRQS Y GWIR10NEDD."~PAUL. • : :■! Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Adgofìop am y diweddar Hybarch E. Evans, D.D., Cefn mawr....................................217 Arwyddipn Cyfiiniol y Beibl .....................219 Diarhebión gwahanol Genedloedd a'u cym-- hwysiadau......................................;......222 Oediad a'i ganlyniadau..............................225 Fy eglwy.s gyntaf....................................... 226 Basgedaíd Hydref ....................................229 Adolygiad y Wasg,— The Theological Works of the Rev. J. H. Hinton, M.A.................................„.......2S0 GOFYNIADAU AC AlEBION 'W 230 BARDDONIAETH. Llinellau am y diweddar Mrs. E. Owen.Hen- llan, Dinbych .......................................231 Gogoniant i Dduw ....................................231 Undeb crefyddol .......................................232 Bedyddio lesu Grist yn yr lorddonen............232 Llinellau ar farwolaeth R. Jones, Bryngwynt 232 HANESIOW CREFYDDOL A GWLADOL. Y Lr,oj?FYN Cenadoi,,— Cymmanfa frodorol yn Bengal.....................233 Cipdrem ar y maea.................................... 234 Allahabad................................................234 Delhi ......................................................234 Y pwyllgor................................................234 Hanesion Cyfarfodydd,— Seion, Festiniog.........................ì.............234 Brymbo ...................................................234 Coed poeth................................................ 234 Cwmbach................................................234 Y Cenadwr o Delhi, India, yn Ninbych ......235 Bedyddiadau,— Siloam, Caerdydd....................................235 Heol Eldon, Llundain..............................235 Pe'nybryn, Llangollen.................................235 Marwgoffa,— Mr. John Jones .......................................235 William Holland, Rhuthyn.................,......236 Y I.I.OFFYN GWLADTMOT,— Yr Eisteddfod ..........................................238 Prif ysgol i Gymru.................................... 239 Ein pleidlais.............................................239 Ein haelodau Seneddol ..............................239 Y llofruddiaeth ar y North London Railway.. 239 Y Cyfandir................................................240 America...................................................240 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y 3EDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y' DIRPRWYWYR.