Skip to main content

Rhif. 153. Pris 3c. Y GEEAL. MEDI, 1864. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, DND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Adgofion am y diweddar Hybarch E. Evans, D.D., Cefn mawr..........................,.........193 Cyfarchiad................................................196 Meddyliwch am eich blaenoriaid.................. 199 Blagur Myfyrdod.......................................203 Medi .......................................207 BARDDONIAETH. Trwy y Dellt............................................. 208 Er cof am Elizabeth Jones, &c,..................208 Pennillion ar Ioan Fedyddiwr.....................208 PennilHon, &c.........................................209 Balchder...................................................209 Pennillion i'r Parch. Owen Michael, &c,......209 Englyn ar farwolaeth Mr. J. Grifflths, &c,... 209 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LlOÍFYN CÉNADOI,,— India yn ffaith annogaethol...............•........210 I Hanesion Cyfaiuîodydd,— Athiofay Gogledd ....................................211 Cyfarfod Çhwarterol dosbarth Gogleddol Cym- manfa Dinbych.......................................212 Pandy'rCapel ..........................................212 Cyfarfod Chwarterol Sir Gaerynarfon .........212 Cwrdd Chwarter Môn.................................213 Seion, Cefn mawr.......................................213 Trysorfa Adeiladu Bedyddwyr Cymru .........213 Penycae...................................................214 Rhuthyn................................................214 Bedyddiadau,— Bodffarî...................................................215 Treherbert................................................215 Hanley...................................................215 Y LlOí'FYN GwLADYDDOE,— Gohiriad y Senedd ....................................215 Y Cyfandir................................................215 Y Dwyrain................................................215 America...................................................216 Yr Iwerddon.............................................216 Yx Eisteddfod ..........................................216 Manion.................................................., 216 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD ,YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.