Skip to main content

Rhif. 152. Páis 3c. jl (i li Jj A'JL AẂST, 1864. "CANYS Nl ALLWN M DSIM ÍN ÍMm Y BWifflOREDD, OND DROS Y fiWIRIONEDD."-PAUL. CYNNWSIAD. TRAETHODAT", &c. AtìgoSon ara y dîweddar Hybarch E. Evans, 'iâ D.D., Cefn mawr... 'Traethawd ar Gyfaddasí Canu niawl............,...... JBasgcdaid Awst........',. AriOtTG.TAD Y ẂASGj— Y Swydd Ddiaoonaidd .... Iubili eglwys Calfaria, Abe BARPDOM 169 ueddẅl, &c. 174 .................ÎT' .................Ih' Cfl. Gwsredìgaeth Israei drwy'r MôrCocìi ......... 183, "Y bedd )le yr wyt ti yn nìyned."............... 184 Afon angeu ,.................,.............,.•„.......... 184 Amgylchiadau marwòlaetì. íesu Grist......... 184 Clirio dyled Seiön........................................jgj HAN'ESION CREFYDDOL>À GWLADOL. Y Liofiyn Cenadoî,,- India............................................ Ciiina ..........................,..,,„.»....„..(. Y çyfarfod gweddi Cenadoi............... Annerchiad y Swyddogìon.................. 183 1-SJ HANES.ION CYI'A.UFC.£i'J>D,— Btìthesna, Arfon ',„.....-,„.......................... Treuddyn ...*........... ..,....,„„,.....„...-........... Fron a'r Garth .,,.„.........,„....................... * lanfaìrtalhaiarn —,...,.: '.,.................,. i'abeniacl, Dawn.,., ........,........................ Tabernac), Mertb; .,............................., Ymweliad Mr. T,' » i'Mis, Deihl, â Môn ..... Bedydbiadaü,— Llannèfydd........,■«.',»....,..............,*„........, Abergelẁ..............,',',,......„,.,....,....„.„.,..., Marwgof-fa,— T. V. Jones, nlyfyrrwr yn athrofa Pontypwl., Thomas Watkins.»,.„,......................,.„...., 186 . 187 187 . 18? , 187 ,187" 187 ,18? , 18? 187 188 Y LEOFCTN' GWLADYDDOü,—• Eín Cymmanfaooüd ............'.................... 189 YSenedd................................................. 190 Newyddion traraor.....................................191 America...................................................191 Ambywíaethau,— . . , ■ 'Cyfrifim Cenadaeth Gartréfol Cym„ Dinbych ., 192 At D. Jones, Ysví,, Píàstirion, Giyndyfrdwy. 192 !ii Ẅl 185 i Manion... ÎS2 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWŸR, GAN WILLlAM WILLIAMS, DÄOS Y DIRPRWYWYB,