Skip to main content

. iji Rhif. 151. Y GREAL. GORPHENAF, 1864. "CANYS Hl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GW!RiONEDD."-PAUL. TRAETHODAU, &c. Rhodîo yn weâdus....................................145 Y gwr ieuanc gobeithiol yn dyrysu, &c.........148 Blagur Myfyrdod....................................... 152 Darnau detholedig Gweinidog.....................154 Cymmamfä'r Cefn mawr.............................. 155 Basgedaid Gorphenaf.................................156 Adolygiad y Wasg,— Esboniad y Teulu...............,...........,........157 GOFJfNIADATJ AC AteBION .......... BARDDONÎAETH. Ochenaid o'r Coleg.................................... 160 Blod'yn gwyn ar y bedd..............................160 Y bedd ...................................................160 Englyn i'r mwnwr ....................................160 Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LtOFFYN CeNADOI,— Y Gymdeithas Genadol Wyddelig...............161 Hanésion Cyfarfodydd,— Taith o Ddyffryn Clwyd i Gymmanfa'r Cefn... 162 Cymmanfa Môn....................................... 165 Cymmnnfa Arfon.......................................165 Cymmanfa swyddi Caerfyrddin a, Cheredigion 166 Bedyddiadaü,— Brymbo......................................•...........16) Penue), Llannefydd....................................lö.i Y LlOFFYN GWLADYDDOE,— Y Senedd................................................ 167 Denmarc a Germani................................. ]67 America................................................... 168 Yr Alabama...........................„................ 168 Cofadail i Christmas Evans........................ 168 Manion..................................,................ 168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLÍAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.