Skip to main content

T GEEAL. MEHEFIN, 1864. "CANYS m ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONDDROS Y GWIRIONEDD."-PAUL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Blagur myfyrdod .................................... 121 Arìgofion yr areithfa................................. 12jJ Canu mawl ............................................. 128 Fy eglwys gyntaf....................................... 129 Basgedaid Mehefin....................................131 Adolygiad y Wasg. Hanes y Bedyddwyr ................................. 131 Y Cynnadliedyrìd....................................... 132 Pregeth angladdol, &e............................... 132 GOEYNIADAU AC ÄTEBION........................ 133 BARDDONIAETH. Fy Ngheidwad yn yr ardd...........................134 Meddwdod................................................ 134 Angeu a Christ.......................................... 134 HANESION CREFYDDOLŴ GWLADOL. Y Lloffyn Cenadol,— Y Cyfarfodydd Blynyddol........................... 135 India'r Dwyrain ....................................... 135 Ceylon...................................................... 136 China...................................................... 136 Affiica...................................................... 136 India Orllewinol....................................... 136 Ffrainc ................................................... 136 Hanesion Cyfarfodydd,— Cyfarfod Daufisul Abergele........................ 136 Cymmanfa Lerpwl a Birkenhead..................136 Y Feibl Gymdeithas ................................. 136 Heol y Castel), Llangollen........................... 137 Llanelian................................................ 137 Sardis, Llanheris....................................... 137 Capel newydd Bangor................................. 138 Mahomet a Mahometaniaeth ..................... 138 Bedyddiadau,— Salem, Ty'ndonen, Lleyn........................... 138 Bala ....................................................... 138 Talywern................................................ 138 Glanwydrien............................................. 138 Llanidíoes................................................ 138 Cwmbeian................................................ 138 Cwmafon.................................•.............. 138 Piuodasau W........................................... 138 Marwgòffa,— Y Parch. D. Thomas, Aberafon.................. 138 Mrs. Mary Hughes.................................... 139 Mrs. M. Ellis, Conwy..............................142 Mrs. Sarah Bennett ................................. 142 Mr. Abraham Hainer................................. 142 Mrs. Elisabeth Thomas.....................'!........ 142 Y Î.IOFIYN GWLADYDDOI,— Ymadawìad disymwth Garibaldi ............... 142 Y Senedd...........................................'..... 143 Ardystiad Bhydychain .............................. 143 Denraarc a Germani................................. 143 America................................................... 144 Ein Cymmanfaoedd.................................... 144 Manion...........................•.....•................. 144 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.