Skip to main content

Rhif. 149 Pris 3c. Y GREAL. MAI, 1864. CANYS Nl ALLWNJ^MNMfN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIR10NEDD."-PAUL. Y OYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y nos a gerddodd yn mhell ........................ 07 "Fy enw newydd i."................................. 100 Holwyddoreg ar y ddeddf foesol.................. 102 Darnau detholedig gweinidog.................... 104 Py eglwysgyntaf....................................... 105 Basgedaid Mai.......................................... 107 Adoiygiad y Wasg. Traethodau ac areithiau ar wahanolfaterion.. 107 Geiriadur Beiblaidd a duwinyddol............... 109 Gwaithy Parch. J.H. Hinton, A.C., Llundain, 109 BARDDONIAETH. Ar lan'r Iorddonen safai gwr..................... 110 Galargan er cof am H. Roberts, Dinorwic ... 110 JOlüiellau »r ol Satah Williams, Stryt Isaf ... 111 Gwahoddiad i'r ysgo) Sul.......................... 111 Yr udgern diweddaf ................................. 111 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Lloefyn Cenadoi,,— Iamaica.— Y lubili.................................. 112 Haiti...................................................... 112 Iiidia'r Dwyrain ....................................... 113 HANESION CyFAM'ODYDD>— Salem, Caerdydd....................................... Ug Salem, Port Dinorwic.....................,.......itii jjg Tabernacl, Merthyr...............................!!!!! 113 Caersalem, Victoria .....,.....,..............!!!'!!" 114 Dinbych,—Ioseph a'i helyntion ..........,"!!!.'," 114 Abertawy......................................!!!!!!!!.'! 115 Bkdyddiadau,— Rhyl ...................................................... 115 Rhuthyn ................................................ 115 Caersalem, Porthynlleyn ........................... 115 Marwgoffa,— Dr. Evans, Cefn mawr,—ei angladd............ 115 Mr. Jenldns............................................. 115 Y IlOFFYN GwLADYDDOI,— Y senedd ................................................ Ijg Ymweliad Garibaldi ................................. jlg Denmarc ..........................................,',""' jjg America.......................................... """" 1]fi AMH.YWIAETHAI7,— Araeth .................... At Olygydd y Greai... 117 120 ■■'■: ■ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.