Skip to main content

Rhif. 148. Pris 3c. I G-R E AL. ;: EBHILL, 1864. "CANYS Nl ALLWN Ni BDIM YN ERBYN Y GWIBIQKEDD, DND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Sylwedd Pregeth a draddodwyd i Fyfyrwyr Athrofa Pontypwl.................................... 73 Fy eglwys gyntaf ....................................... 77 Araeth Stephan.......................................... 79 Holwyddoreg ar y Ddeddf Foesol......... Purdeb iaith.................................... Basgedaìd Ëbrill .............................. Adolygiad y Wasg. Llyfrgell Bunyan .............................. GûFTNIADAU AC AlEBION .................. 83 China......................................................89 India Orllewinol .......................................89 Ewrop......................................................89 Hanesion Cyfahfodydd,— Cyfarfod Daufisol Glanwydden.....................89 Colwyn......................................................89 Mynegyddy Drysorfa „...............................90 Bedyddiadau,— BARDDONIAETH. Deigryn uwch bedd Mr. O. Owens, Penybont.. 86 Llinellau er cof arn R. Williams, Tynewydd... 86 Deigryn hiraethlon ar ol Ellin Morgans.........86 Capel newydd y Bedyddwyr yn Llanddoget ... 87 Yr enfys ...................................................87 Y march tân „........................................... §7 Y wenynen.........................................t...... g* HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LüOFFYN CENADOL,— Y cyfarfodydd blynyddo).............................. 88 Rhagobeithion argyllidoly Gymdeithas......... 88 Ymadawiad Cenadwr .................................88 Newyddion cenadol ....................................88 Tabor, Brynmawr.......................................90 Garndoibenmaen .......................................90 Glanwydden „...........................................90 Maiiwgoffa,— Mrs. E. Mason, Glynceiriog........................90 Dr. Evans, Cefn mawr.................................92 Y JìLOFFYN GWLADYDDOL,— America ...................................................92 Denmarc...................................................93 Gaianasdra Sheffield....................................93 Ymweliad Garibaldi â Lloegr........................93 Amrywiaethau,— Cyfodiad Taenelliad.................................... 93 Bedydd yn mhlith y Syriaid ........................94 Yr enaid ...................................................ÖS Manion ...................................................96 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WIJ^lMS, DROS Y DIRPRWYWYR.