Skip to main content

Rhif. 146. Pris 3c. î GREAL CHWEFROH, 1864. "CANYS Nl ALLWN Nl ODIM VN ERBYN Y GWIRIONEOD, OND DROS Y BWIR10NEDD."-PAÜL. Y CYNNWYSIAD. - TRAETHODAU, &c. Cymjncndeb babauod .................................25 Y defnydd a wna Paul o hanes Abraham ......27 Darnau detholedíg gweinidog„......................30 Ein diaconiaid.............................................SO Vr hen flwyddyn........................................ 32 Basgedaid Chwe»fror....................................33 Adolygiad y Wasg. Llawlyfr duwinyddiaeth ddadguddiedig.........83 Mynegiad pwyllgor gweithiol, &c................34 The Baplist Hand-book for 1864 .................. 35 Rees' improvt'd diary snd almanack ............36 The Baptist Reporter.................................36 The Church................................................36 The Appeat................................................36 The Freeman.............................................36 Seren Cymru.............................................37 GOÍYNIADAU AC ATEBION ........................... 37 BARDDONIAETH. Coll gwynfa.............................,..................38 Annerchiad, &c ...................................;......39 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y LlOFFYN CEUADOt,— ' Y cbwarelwr dychweledig ...........................40 | Dacca ......................................................40 ; Agra ..................„........*............................'îO Cevlon .......................................................41 Ch'efoo,—China :.........................................41 Nassau....................................~................. 41 Trinidad...................................................41 Trysorfa y Gymdeithas..........1......................41 Hanesion Cyparfodydd,— Cyfarfod hanner blynyddol Llanelidan .........41 Beaumaris, Môn..........................................41 Bethesda, Arfon..........................................42 Tabernacl, Merthyr .................................... 42 Garndolbenmaen ................„.....................42 Bethabara, Llangernyw.............................. 42 Bootle ger Lerpwl....................................... 42 Mynegiad y Drysorfa,—Sir Benfro............... 42 Bedyudiadai;,— Cacrsalem, Portbynlleyn.............................. 43 Glanwydden................................................ 48 Priodasau................................................43 Marwgoffa,— M. Thomas, Treboeth, ger Abertawy ............43 Gwen Jones, Dinbych \................................44 Elinor Jones, Nantglyn.................................44 Thomas Thomas, Tyleglas...........................44 William Elias, Festiniog............................. 45 - y LlOFFYN GWIADYDDOI,,— Tywysoges Cymru....................................... 45 I Ysgotland.................;.................................45 Ffrainc...................................................... 48 Lerpẁl...................................................... 4S ' Beddadail...................................................48 ; Manion..............................»...................48 ! LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS i Y piRPRWYWYR. ■: