Skip to main content

Rhif. 145. Pris 3c. 1 Gr lí IONAWR, 1864. "CANYS N! ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.MH>AUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAü, &c John Mllton............................................. 1 Traethawd ar Ddylanwad yr Egwyddor wir- foddol................................................... 4 Dafydd yn ennill Seion oddiar y Iebusiaid...... 7 Traethawd ar Gyfaddasrwydd y meddwl, &c... 8 Llythyr at Mr. Gladstone, A.S......................11 Basgedaid Ionawr............í......................... 13 Adolyoi ad t Wasg. Athrofeydd y Bedyddwyr ............................18 Adgof am Ael Haiarn Hir...........................14 GOFYNI ADAU AC ATBBION...........................15 BARDD,ONIAETH. Deigryn hiraethlon, &c...............................16 Er col' am y Paicb. D. Jones, Tongwynlas ... 16 Cartref.......................................................17 Cymru .„.................................................. 17 Llwyddiant yr ysgol Sul ........;.....................17 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LtOJTYN Cenadoi,— Barisal..........................•........................... 18 Calcutta...................................................18 Cutwa ...................................................... 19 Norway......................................................19 Bahamas...................................................19 Trinidad ...................................................19 Caraeroons ...........i....................................19 Mongbyi................................................M. 19 Hanesion Cyeahfodydd,— Cyfarfod Daufisol Llandudno......i.................19 Bethel a Phontllogel....................................20 Adulam, Elansarolet.................................... 20 Sefydliad gweinidog....................................20 Dinbych...................................................21 Bedyddiadau,—• Treherbert................................................21 Moss...................................i.....................21 Tabor, Brynmawr.....................'................., 21 Wyddgrug................................................ 21 Caersalem, Dowlais....................................21 PaiODASAU ................................................21 Marwooffa,— Ann Grifflths, Cjmwyd.................................21 Mrs. Ann Jones, Victoria, Glyn ebbw............22 Y LlOFFYN GwiADYDDO*,— Cyfarchiad gwladol....................i...............22 America...................................................23 Knoxvile..................................................23 Vkginia „..i.......~........^................»......... 23 Arìnoddau y Pleidiau.................................23 India.........................................................24 Denmarfe...........................;.►.....................24 Cynnadledd fawr Ewrop.............................. 24 Poland......................................................24 Itali..............................................r.........24 Cobden.................................•....................24 Manioh ..............................•.................... 24 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYẀYR.