Skip to main content

I GEEAL. RHAGFYR, 1863. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y CWIRIONEDD, OND DROS Y GWfRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, 8sc. Dyn ar ddelw Duw....................................273 Blagur myfyrdod.......................................275 Crefydd a Gwyddoriaeth ......„...................278 Dfarhebion gwabanol genedloedd a'u cym- hwysiadau.............................í...............281 GOFYNIADAU AC Atebion ........................ 283 bar'ddoniaeth. Adgyfodiad Lazarus................................. 285 Yr achos ein bod yn Fedyddwyr..................285 " Ac ni bydd nos yno "...........................~. 286 Mynediad Abel i'r nef..............................28G Anthera Nadolig.......................................287 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LlOFFYN CENADOt,— Sefyllfa y Drysorfa....................................287 Benares.....................................~............288 Jessore ..........«.»..................................... 288 Delhi.......................................-...,.........288 Yentai, China ..........................................288 Cameroons, Affrica....................................288 Retteririg..................,.............................288 Brown's Town..........................................288 Britany st. Brieux....................................288 Hanesion Cyfarfodydd,— Cilgeran ger Aberteifl.................................. 289 Cyfarfod Chwarterol MÔn...........................289 Tyddyn Shôn ..........................................289 Hirwaen...........................................-......290 Llanddyrnog...................«........................29U Bedyddiadau,— Llanfair...................................................290 Rhuthyn ..........-....................................2»0 Caersalem, Dowlaîs...................................290 Bulah, Dowlais.......................................290 Rhos .......~...___~.....«.-...............„.......290 Glanwydden...........,.................................290 Rhyl ..............................................„......290 Glynrnrdd ..................:........................„... 290 Ynysfach................................................290 Biikenhead.......................,.....................290 Diubych ..............,....................................290 Marwgoffa,— Mrs. AnnPrice, Acrfair............................., 290 Mr. Richard Roberts, Llangefni ..................291 Y LlOFFYN GwLADYDDOL,— Cynnadledd fawr Ewrop v....„....«............. 292 America...................................................293 PoJand.............................*.....................29» Denmark ...................~...........................294 Prwsia..............'......................•..............294 Irali.....................~........~........................294 Castell Windsor.......................................295 Y Cynnwysiad 295 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.