Skip to main content

"«W& ' Rhip. 143. Pris 3c. Y GREAL. TACHWEDD, 1863. "CANYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Temtiad Iesu Grist....................................251 Yr yrfa Gristionogol, ei rheolau, &c............ 250 John Milton............................................. 254 Y ddeilen yn rhybuddio dyn .....................259. GOFl-NIADAir ac Atebion........................ 262 BARDDONIAETH. Galargan er cof, &c....................................263 Yr Arglwydd yn rhan...............■.................263 Llinellau ymadawol.................................263 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LlOFFTN CENADOIi,— ' Germani.........................„........................263 Monghyr................................................263 Inagua ...................................................263 Turk's Island ...,...........................«.........265 Brompton................................................ 265 AquaTown.............................................265 HANESION ÒyFAHPODYDD,— Aberystwyth............................................265 Cyfarfod Daunsol Ffliut..............................265 Cyfaifod Oauíisol Llaneliau........................ 266 Seion, Llanfair, Môn.................................266 Ainon, Glanwydden ........................;........ 266 Mytiegydd y Drysorfa.................................266 Cyfarfod Pwyllgor y Drysorfa .....................267 Bedyddiadau,— Cwmbelan................................................267 Salem, Arnlwch ..^....................................267 Bala............................i............................S67 Bangor ...................................................276 Gilfach..................................................267 Marwgoffa,— Mrs. M. Williams, Hengoed.....................267 John Williams, Coed llai ...........................268 Isaac Roberts, Caergybi.............................. 268 Owén Jones, Caergybi.............................. 268 Mrs. Ann Price, Acrfair ...........................269 y LI.OFFYN GWLADYDDOl,— Y diweddar Dywysog Cydweddog............... 270 Y Frenines .............................................270 Groeg ....».................................................271 New Zealand ..........................................271 India ......................................................271 Mexico.................................................. 271 America...................................................271 Poland ...........................i.......................272 Daeargryti................................................272 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.