Skip to main content

Rhif, 142. Pitis 3c. :!■■.' Iiíil Y GREAL HYDREF, 1863. CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIÖN€DD."-PAÜL. Y CYNNWYSIAD, TRAETHODAU, &c. Dyn ar ddelw Duw ... ......... John Milton.................. Cyfiawnhatì trwy flfydd „....... Beth a ddygwyddodd i'r wraig honî Temtiad Iesu Grist ... ... ,... ... Adolygiad r Wa'sg,— v Yr Arweinydd ............ ... ... ...235 Traethawd Gwobrwyol, &c. .„ ... .'.. ... 235 Cylchwaith cydwybod mewn cys. â chrefydd . 236 GOFYNIAD AU.AC AlEBION ... ... .......'236 225 22Ü 229 231 232 BARDDONIAETH. YCorwynt .......... ... ... ...... ...241 YrAwgor ..........„ ... .........241 Mi a gefais drugaredd...... ... ... ... 241 Beddargraffy Parch. Hugh Jones, Rhuthyii.. 241 HANESION CREFŸDDOL A GWLADOL. Y Lloffyn Cenadol,— Iamaica............••.......... ......242 Hanesion Cyfabfodydd,— Cyfarfod Trimisol Arfori........., ......243 Penygelli............ ... .#< ......243 Carmel, Sirhowy......... ... ... ......244 Penycae............ ... ....... ......244" Mynegydd ỳ Drysorfa... ... ... ... ... ... 244 Bedyddiadau*—\ Penuel,Xlannefýdd' ... '.;..' ... ... ... "... 246 Brymbo ... .... ... ............... ... ...246 Moss ............ ... ... ... ... ..V 246 Siloam, Caerdydd .. ... ;.. ... ... ..* .«246 Moriah...... ............... ......246 Llangollen...... ... ...... ... ... ...246 Ceftl mawr .,..',. ... ...... ... .... ... 246 Y Lloftyn Gwladyddol,— Train Rhad ... ... .....:...... ... ... 246 America......... ...... ...',.. ..r ... 248 Mexico ... .., ... ............ ......248 Poland ..................' ... ... ... 248 Cyfandir Ewíop ... j ... ' ... ... -... ... ... 248 Lerpwl ...... ..."......... — ......248