Skip to main content

Rhif. 141. Pris 3c. Y GHEAL. MEDI, 1863. ü a CANYS Nt AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DR08 Y 6WIRI0NEDD,"-PAUL \ê ......: Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Paul,apostol y Cenedloedd ..........u............ 197 Coflant Elisabeth Thoraas, Caergybi............199 Yr ymddyddan .......................................201 Blaguf Myfyrdod......................................202 Cpfiant Mrs. Ann Pricharä, Llandudno ...... 205 Adolyoiad y WaSg,— Y Cyrmadliedydd...........................,.....^,. 201» Deddfau Tý Dduw.................;..................209 GoFYNIADÀTJ AC AlEBION ......,................. 210 BARDDONIAETH. Yrhaul yn Gtbeon....................................211 Cysguyn y Capeì...................................... 212 I annerch y Cynnadliedydd........................ 212 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LlOFFYN CeNADOI,— Calcuta...................................................213 Koolnah....................................................213 Allahabad................................................213 Brittany........................«.........................213 Norway...................................................213 Cheffoo, Chîua..........................................213 Cutwa......................................................213 Kandy,............................s..............,..;.... 213 Haytl......................................................214 Trinidad................................................214 Hanbsion Cyfarfodydd,— Cyfarfod Chwaiterol Môn...........................214 Cyfarfod Triruisol Tabernacl, Dawu ............214 Pwyllgor Cymdeithas Genadol Aitrefol, perth- ynol i Gymmànfa Dinbych, Pflint, a Meîrion 214 Cyfarfod blynyddol Trysorfay Goffadwriaeth. 215 Paudy'r Capel...............................;..,......218 Rhuthyn ................................................218 Abergele...................................................218 Cefn bychan.............................................219 Waenfawr ....<...........................................219 Treuddyn................................................219 Penyfron .........I,.....................................219 Llangoed ...............................................220 Bbdyddiadau,— Aberystwyth............................................. 220 Stantiope street, Lerpwl...........,.......,..........220 Cefn bychan........................,....................220 Croesyswallt............................................. 220 Cwmbach, gef Aberdâr..............................220 Blaenyffos........................,.......................220 Béthabara................................................220 Caersalem, Dowlais.................,„„..............220 Marwgoffa,— Mrs. Elisabeth Evan&, Dowlais..................220 Y LlOFFYN GwtADYDDOI,,— Cartrefol.................................,................. 221 Arnerica................................................... 222 Poland ........................,..........................222 Mexico...................................................223 Madagascar .—.......................................223 Cynnadledd Ffranltfort...............................223 Etholiad swydd Drefaldwyn........................ 223 Amrywtaetsat;,-» Athrofa y Gogledd .........,.....,......,.............223 Manion ..............,,„„.,..„..........,.............. 224 III LLANGÖLLEN: BfiL ARGRAFFWYD YN ABGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLlAM Wlt-LIAMS, DROS 1|, Inilllí"' ' • ; • lîHli %'t Y DIRPRWYWYR.