Skip to main content

Pris 3c. Y GBEAL. AWST, 1863. CANTS Nl AtLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. TRAETHODAU, Ŵc. Pregeth ar Heb. vi. 1-8 ...........................173 Y Goludog cnawdol >n siarad â'i enaid.........176 £van Parry, Diacon, Llangollen..................179 Yr ymddyddan..........................................181 Adolyoi ab t Wasg,— Y Weithred o Fedyddio, neu ymchwiliad i Ddull Bedydd .......................................183 Y bedydd Cristionogol a Thaenellind babanod 186 Y CYNNWYSIAD. II iNjäsioN Cyfarfodtdd,— Cyfrifon y Gymdeithas Genadol Gartrefol......192 Cwrdd Daufisol Frlint.................................192 Cymmanfa Dyfed.......................................192 Ordeiniad Gweinidog.................................193 Mynegydd y Goffadwriaeth ........................ 193 Gorpheniad taith MÔn ........................... 193 Y cyfarfod blynyddol cyntaf.....................193 Llanidloes................................................193 GoFYNIADAU AC ATEBION 189 BARDDONIAETH. Y Cenadwr a'r Negro................................. 189 Er cof am Sarah Morris, Brynmarch, Llanys- tumdwy, swydd Gaerynarfon ..................190 Crist yn tawelu'r môr................................. 190 Mawlgerdd Seion yn nhaith yr anial............190 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LtorryN Cenadoü,— Delhi ......................................................191 Meerut ...................................................191 China ......................................................191 Gwlad Canaan..........................................191 Bbdysdiadau,— Rhydwyn ................................................194 Stanhope st., Lerpwl.................................194 Llanfaìr................................................... 194 Penuel, Llannefydd....................................194 Birkenhead.............................................194 Great Crosshîill st., Lerpwl ........................ ]94 Ynysfach, Glynnedd .................................194 Mooríìelds, Llundain................................. 194 Marwoopfa,— MissSarah Parry.......................................194 Mrs. MaryLewis ..................„................194 Y LlOFFYN GWLADTDDOL,— Y Senedd ................................................ 195 Poland ................................................... 195 Itali.........................................................196 America...................................................196 Prwsia......................................................196 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DR09 Y DIRPRWYWYR.