Skip to main content

p»l—■«11—WfBW Pris 3c. lüü! Y GREAL. GORPHENAF, 1863. "CANYS N! ALLWN Nl DDSM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.'HPAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Pechod Anfaddeuol .............................. 147 Duw yn Ilefaru wrth y byd ........................ 151 Traethawd ar Wybodaeth...........................153 Pa beth yw rhodd, neu roddi a chyfranu .....156 Adolygiad y*\Vasg,— Coflant y Parch. H. Jones, Rhuthyn............158 Hanesiaeth Ysgrythyrol.............................159 Cofiant y Parch, J. P. Williams, Blaenywaen. 160 Gofyniadau ac Atebion ........................160 BARDDONIAETH. Iilinellau ar ol G. Palmer, Ysw., Amlwch......160 Coffadwriaeth am W. Evans, Ysw„ Merthyr.. 162 Nac ofna................................................162 Goludoedd y groes....................................162 Yr awr ..................................;................ 162 Eben Fardd .............................................162 Y Celwyddwr ..........................................162 Dau englyn i Ratharina Hughes, Rhyl.........ir>2 Englyn i'r diogyn ....................................162 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y LtOFFYN CeNADOI,— Y Bedyddwyr yn Nghymru........................163 Y Bedyddwyr yn Unol Daleithiau America ... 164 Hanesion Cyfareodydd,— Ebeneser, Fron...............................,..........164 Sardis, Llanberis.......................................164 Cymmanfa Llansantifraid Glan Conwy.........164 Cymmanfa Bedyddwyr Cymreig sir Fynwy ... 165 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Morganwg ......165 Cymmanfa Arfon....................................... 166 Caersalem, Ystalyfera................................. 166 Capel y Beirdd..........................................167 Fron a'r Garth..........................................167 Treffynnon ..............................."..............167 Mynegydd y Drysorfa................................167 Cymmanfa Môn.......................................168 Bedyddiadat/,— Rhosllanerchrugog...................................168 Great Cross Hali street, Lerpwl ..................168 Moss......................................................168 Penybryn, Llangollen.................................168 Penygelli................................................ 168 Garth.....................................................168 Carmel, Fron .....................«......,.............168 Marwgoffa,— Mrs. M. Owen, Shop, Talyhont..................168 Mrs. M. Hughes, Penybryn........................169 Mrg. E. Edwards, Llangollen .....................169 J. Morris, Plaslawrence..............................170 M. Roberts, Rhosybol .............,................ 170 Y LlOFFYN GWLADYDDOü,— Y Senedd-dai ar dân .................................170 Y Frenines................................................171 Gioeg......................................................171 Ffrainc...................................................171 Poiand ...................................................171 America...................................................172 Manion...............,.....,............................. 172 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN ARGRAFPDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DÄOS Y DIRPRWYWYR.