Skip to main content

Rhif. 136. Pris 3c. Y GEEÁL. EBRILL, 1863. "BANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDDL"-PAUL. I i Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Traethawd ar gynnydd Pabyddiaeth, &c.........73 Blagur myfyrdod .......................................77 Ein diaconiaid—newid swyddogion...............80 Crist yn dyfod gyda'r cymmylau..................82 5f Parch. J. Prichard, Amlwch, &c...............84 GOFYNlADAir ac Atebion ............,.............. 87 BARDDONIAETH. "Galar o dý Israel."—Amos v. 1..... Cymhelliad i fuliannu Duw.............. Awel yr haf................................... Cathlau yr adar ............................ Priodas y Parch. J. Jones, Bala, &c, Englyn i'r nos............................... 87 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. HANESION CYFARFODTDD,— Y Lioffyn Cenadgi,.................................89 Cyfarfod Trimisol Llanddulas.....................90 Cyfarfod Trimisol Arfon..............................91 Tre'rddoi, Corwen.......................................91 Mynegydd y Drysorfa.................................91 Llanfyllin ................................................92 At Athrofa y Gogledd .................................92 Cefn mawr.............................,..........,.......92 Bedtddiadait,— Rhosllanerchrugog.....................•■•«..........92 Cendl.........................................................92 Soar, Rymni .............................................92 Salem, Cefncymmerau........................»......92 Tabor, Brynmawr....................................... 92 Llundain...................................................92 Rhuthyn...................................................92 Bethel, Glynnedd.......................................92 Siloam, Caerdydd.......................................92 Marwgopfa,— Mrs. Howells, Cefn bychan, 92 Y LlOFFTN GWLADTDDOÜ,— Priodas Tywysog Cymru..............................94 Poland......................................................96 America...................................................96 Yr Oriel ...................................................96 Man^on ...................................t.......i.......96 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. I llltlll 1!lli!!!lJJ==