Skip to main content

Pris 3c. Y GREAL. MAWRTH, 1863. "CANYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. •!M TÜh. TRAETHODAU, &c. Y llythyr at yr Hebreaid..............................49 Blagur Myfyrdod .......................................51 Annerchiad at bobl fy ngofal, &c................... 52 Trioedd y Beibl.......................................... 54 Edifeirwch................................................ 57 Y diweddar Barch. Daniel Jones, Tongwynlas 57 HwRDD T GOLYGYDD,— Y Drysorfa Fenthyciol.................................59 AdOLYGI AD T WaSG,— Y Waldensiaid ..........................................60 Celto-Breton Grammar.................................62 French-Breton Vocabu]ary...........................62 Breton-French Vocabulary...........................62 Breton Catechism.......................................62 Breton-French Dictionary ...........................62 French-Breton Dictionary........................... 62 Goíyniadau ac Ateuioh.............„............63 BARDDONIAETH. Llinellau cofladwriaethol, &c........................63 Pleserau v nefolion ....................................64 Cywydd, &c................................................64 Englynion ar ol gwrando darlith ar y Crimea... 64 Englyn i'r grwgnachwr..............................64 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Lloffyn Cenadol,— Calcutta .'..................................................65 Delhi.........................................................65 Dacca ......................................................65 Bahamas...................................................65 lamaica ..................••..............................• 65 Kettering.................................................. 65 John Aqua's Town ....................................65 Hanesion Cyfarfodydd,— Caergybi ................................................... 66 Siloam, Caerdyd*.......................................66 Amlwch................................................... 66 Hebron, Caergybi .......................................66 Mynegydd y Coff'adwriaeth...........................67 Bbdyddiadau,— Siloam, Caerdydd.......................................67 Great Cross Hall st., Lerpwl........................ 67 Llanfaircaereinion.......................................67 Llanddoget................................................67 Heol y Castell, Llangollen ...........................67 Llanuwchlyn .............................................67 Marwgoffa,— Samuel Prichard, Ysgubor hir .....................68 Miss Sarah Jones, Victorìa...........................68 Miss Elen Jones, Caergybi.........................., 68 SarahWatkins, MaryWilliams,RachelWatkins 6» Parch. Daniel Jones, Llangenach..................69 Theophilus Williams.................................69 John Jones, gynt o'r Garndolbenmaen............70 George Palmer, Ysw., Amlwch....................70 Y Lloffyn Gwladyddol,— Y Senedd...................................................70 Tywysog Cvmru..........................................71 Poland .....'.................................................71 America ...................................................71 Columbia Brydeinig....................................72 Rhufain ...................................................72 Amrywiaethau,— Athrofa y Gogledd..............\........................72 Manion...................................................72 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIÄM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.