Skip to main content

,0. T GREAL. HYDREF, 1862. << « CANYS Nl ALLWN Nl DDíM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND BROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Athrofay Gogledd ....................................219 Pregeth ................................................... 220 Dysgeidiaeth Athrofaol..............................223 Y Pwlpud a'r Wasg....................................225 Traethawd ar y ddiareb, " Ceníigen a ladd ei pherchenog".......................................... 227 BwRDD Y GOLYGYDD,— Ein Henwad yn y Gogledd ........................229 DETHOLION AC EGLURIADAU YSGRYTH- YROL. j Atebiad i W. Ellis, Galley...........................231 ! Meibion Duw a Merched dynion..................232 Adolygiad y Waso,— Grammadeg i'r Iaith Gymraeg. 232 BARDDONIAETH. Cofarwydd, &c..........................................233 Marwnad, &c ..........................................233 Er cof am Elisabeth 01iver. Dowlais............234 Athrofa y Gogledd ....................................235 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddol,— Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Deheuol Cym- manfa Dinbych, Ffìint, a Meirion ............ 235 Llanuwchllyn ..........................................235 Gelly ...................................................... 235 Bryn Seion, Eglwysfach..............................230 Penuel...................................................236 Felinfoel...................................................236 Ainon, Llangernyw....................................236 Glan'rafon, Ganllwyd.................................236 Cyfarfod Chwarterol Môn ...........................237 Cyfarfod Trimisol swydd Drefaldwyn .........237 Caerlleon ................................................237 Bedyddiadau,— Cefn mawr................................................ 237 Bagillt......................................................237 Felinheli ................................................237 Llanberis ................................................237 Llandudno................................................237 Caerlleon ................................................237 Penygelli ................................................237 Staylittle ...............................................237 Bethahara................................................237 Blaenyffos................................................237 Great Cross Hall street, Lerpwl ..................238 Penybryn, Llangollen.................................238 Marwgoffa,— Mrs. Ann Jones, Trefechan........................238 Miss Hanneh Roberts .............................238 Mr. Thomas Jones, Glan'rafon.....................238 David Lewis, Llanidloes ...............„..........239 Catherine Williams....................................239 Y Gongl Genadol,— Sewry ......................................................239 Benares................................................... 239 Agra ...................................................... 239 Delhi .......,..............................................239 Ceylon......................................................240 Morlaix ...................................................240 Bahamas ...........................................'..".." 240 Victoria ................................................... 240 Port Elisabeth .........................................240 Y LtOFFYN GWLADYDDOL,— America...................................................241 Rhuf'ain..........................;........................241 Itali......................................................... 241 Dienyddiadau yn Lerpwl ........................... 211 Tywysog Cymru .......................................242 Great Eastern ..........................................242 Awstralia ................................................242 A M RYWIAETH AU,— Athrofa y Gogledd ....................................242 Manion...................................................242 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.