Skip to main content

Pris 3c. Y GREAL. AWST, 1862. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Athrawiaeth yr efengyl a'i Hordinhadau......171 Traethawd ar hanes dechreuad yr ysgol Sul... 176 R. Prichard á bedydd y Testament Newydd... 179 BWÍDD T GotYGYDD,— At ein Gohebwyr ieuainc ...........................183 Adolyoiad y Wasg,— Llyfrgell Bunyan.......................................184 Dyledswyddau a Rhagolygon y Bedyddwyr... 187 BARDDONIAETH. Er cof am William, mab John a Mary Will- iams, Shop Ucha', Llansilin.....................187 Y bedydd Cristionogol .............................. 187 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddol,— Pwyîlgor y Coffadwriaetb...........................188 Penycae................................................... 189 Dolywern, Glynceiriog ..............................189 Pontlyfni, Arfon .......................................189 Croesyswallt..................„....„................... 189 Bedyddiadau,— Heol Stanhope Lerpwl..............................190 Penuel, Llannefydd .................................190 Abertillery, Mynwy....................................180 Bi)kenhead............................................. 190 Marwgopfa,— Mr. Jenkins, Abertawy..............................190 Mr. John Jones, Llannefydd........................ 190 Hannah Wynn .Llanidloes ........................190 Ellen Evans, Bagillt .................................190 Thomas Kenrick, Fflint..............................191 John Thomas, Gelli'rwaen ....„.................. 191 Mr. Robert Roberts, Rhuthyn.....................191 Y GONGH GENADOt,,— Sweden................................................... 191 Y LlOFFYN GWI.ADYDDOH,— Y Senedd ................................................ 193 America...................................................194 Ambywiaethau,— Athrofay Gogledd....................................194 ü; '1 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DfiOS Y DIEPRWYWYR..