Skip to main content

!' '* ■■f, .|!.i; ;; ; Rhif. 127. Pris 3c Y GREAL. GORPHENAF, 1862. "CANYS Kl ALLWN Nl B5.M YN EBBYN Y GWIRIONEDD, DND DROS Y GW!RIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSTAD. TRAETHODATJ, 8rc. Y T,Ivthvr at yr Hebreaid ._........................ '45 Blagrúr Myfyrdod............... ....................... ,4íf Boreu S.i.b.th gyda Gedeon ..................... 153 R. Prichard á liedydd y Testament Newydd.. 156 Bwrdd v Golygydd....................................158 Y Wasg Seis'nig a'r Grealon Lleygol............ 160 BARDDONIAETH. Galarnad, ftc ............................-............. 161 Pennillion fto .......................................... 161 Marw Caliaria.........................-...............161 Llinellau, &c............................................,61 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanmion Chíftodoi,— Cymmanfa flvnyddnl Bedyddwyr Manchester 162 Ordeinio Mr. R Jbnes, (Derfel)............... 162 Sardis, Llanberis........................-............. 162 Garth, Trefor .......................................... Ifi2 Cwrdd Chwarter Môn .............................. 162 Diwygiad yn nghynnadledd Môn ............163 Tanyfsgrifiadau, Sic........................... ..... 163 Atbrofa y Gogledd .................................... ,63 Carmeì, Fron ___..................................... lfi3 Gymmanfa Myniry.................................... ,fi* Cymminfa sir Benfio................................. W4 Cymmanfa sir Gaerfyrddin ........................ 164 Treffynnon ............................................. 165 l.lanelian ................................................ 165 Saltm, Cefncymmerau.............................. 165 Cymmanfa Môn .......................................165 Cymmanfa Arfon ...................................166 Cymmanfa Brymbo..........................,......... 166 Derbyniadau a thaliadauGymdeithasGartrefol 167 Bedtddiajjau,— Treflynnon ............................................. 16' Tnyngwyn ............................................. 167 Tabor, Brynmawr.................................... 167 Glanwydden......„..................................... 16,7 Llanwrtyd................................................ 167 Marwgoffa,— Mr. G. Williams, Dolgellau............«,...^... 168 Mrs, E Olìver, Dowlais ........................... 1«8 John Thomas, Dowlais.............................. 168 David Hill, Dowlais ................................. 168 Robert Edwards, Llangemyw..................... 168 James Owen............................................. 168 Y Goxnr. Genaboi,- Iamaira................................................... 168 Y Lloffsn Gwr.ADTnrjoL,— Y Senedd................................................169 Amrywtat-thau,— Athrofa y Gogledd...................„.„............170 LLANGOLLEN: ARGRAFPWYD YN ARGRAPFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAM8, DROS Y DIRPRWYWYR.