Skip to main content

Y GEEAL. MEHEFIN, 1862. "CANY3 Nl AUWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GW!RIQNEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, Sce. Buddioìdeb crefydd....................................121 Y Ddysgeidiaeth Gristionogol .„„.„.„.„.......J24 R. Prichard a bedydd y Testament Newydd . 126 V Waredigaeth.,,......,................................129 YrHen Bregethwr „..................................131 PETHOMON AC JSGLURIADAU YSGRYTH- YROL. Croen am groen „,.„.................................132 Bedyddio dros y meirw..............................133 Addi.YGI AD T WaSG,^ Seren Gorner.........„.,,.............,.................134 Thje Bunyajt Library ,.....,..„,.„„................134 BARDPONIAJSTH. Galareb, &p „..„„,.„„..„,........,.................135 Pethau Newtdd a Hen,— ¥r Annghydffurfwyr Cymreig yn 1662 .........136 Atbrofa y Gogledd ac Annghydffurfwyr 166?. 137 HANESION ÇREFYDDOL A GWLADOL. ÎÎANESION CHEFTDDOL,— Cjrfarfod Chwarterol Morganwg ..................138 Cymmanfa Caerodor .,.,.....,................,...... 139 Hanley, Swydd Stafford..........,...................139 Festiuiog ................................................139 Rhos .............,.....,.„............................... 139 Llangollen................................................ 139 Fron a'r Cefn bychan................................ 141 Bedtddiadau,— Sirhowy................................................... 141 Betheî, RhoRybol......,...........................„... 141 Llanerchymedd .....,.......,......................... 141 Felinfoel..................„.....,......................... 141 Bethel, Glynnedd .................................... 141 Mabwgoffa,— John Morgan...............................,..........141 John Owen Roberts, Bethesda.......,.............142 Y (ìnNGi Gemadol,— Y Gymdeithas Genadol......,.......................143 Y Genadaeth Wyddelig...............,.............. 143 Y Gymdeithas Genadol Gartrefol ...............143 Y Gymdeithas Gyfieithiadol .„.................. 143 Cymdeithas Adeiladu..................„.............143 Y LrOFFTN GwtADTDDOL,— Y Senedd .......................................,........143 America...................................................143 Amhttwiaethau,— Athrofa y Gogledd....................................144