Skip to main content

Rhif. 12tí. v ■<. & Pris 3c. 1 (U - >. • '■'8 : '; í • .' f/ ■ .. ' • ■ u - jgv !•< : >bvl. . -■ iî />:>:- ■ Y GR RHAGFYR, 1861. "CANYS Nl ALIWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NEDD.,,-PAUL. Y CYNNWYSTAD. TRAETHODATJ, &c. Y Hythiyr at yr Hebreaid ...........................265 Y Gelfyddyd o Ysgrifenu...........................266 Diwygwyr y Canoloesau..............................271 Nodweddion pethau yn y byd a'r eglwys ......274 Athrofa y Bedyddwyr yn y Gogledd ............276 AnotYGI ad v Wasg,— Christmasia ................••• 277 BARDDONIAETH. Cynghor-gerdd i Myrddin Pardd..................278 Englyn er cof am y Parch. Goronwy Owen ... 278 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanusion Crefyddoi.,— Seion St.CIears..........................................279 Treuddyn, sir Fflint................................. 280 Dinbych...................................................261 Bedyddwyr Cyrnreig, Eldon st., Llundain ... 281 Aberdyfi, Capel y Baddon...........................282 Cwmbelan................................................ 282 Mochdref J...............................................2S2 Caersws...................................................282 Cyfarfod Chwarterol Morganwg ..................282 Llanuwchllyn........................................'.. 283 Bethel, Rhosybol.......................................283 Penygelli................................'................283 Rhy 1...................................................... 284 Llanelwy............................................■"..,... 284 Brymbo a'r Moss.................................—— 284 Bala.,................................-.................;... 284 Cwrdd Chwarter Môn.................................284 Wyddgrug................................................285 Bedyddiadat/,— • ; Llangollen, Castle street...................u...... 285 Penuel, Bangor.......................................... 285 Horel), üarn............................................. 285 Athol St., Lerpwl.......................................285 Bala.........................................................285 Penygelli ...........................;...............~... 285 Acstyn ...............................-.,............... 285 Pbiodasatj 285 Marwooffa,— Mts. Jane Parry, Rliuddlan.......■. ■„.............285 Mary Lewis ac Elisabeth Thoraas, Glynnedd. 286 Hanjesion Gwiadoi,,— Tramor . Cartrefol. .287 AmrtwiaethaW,— Y Parch. Ellis Evans, D.D.........................287 Atlirofa Dduwinyddol Delhi........................ 287 Manion.........................a........................ 287 Y Cynnwyniad..........................................287 ; > . LLANGOLLEN: ^fcÖRAFPWYD YN ARGRAFFDY Y BED.YDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS,DROS Y DIRPRWYWYR. ' £