Skip to main content

Rhif. 119. Pris 3c. T GREAL. TACHWEDD, 1861. "CANYS Nl ALLWN N! DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Hunangyflwyniad i Dduw a'i bobl............... 241 Cynnydd Pabyddiaeth a Phuseyaeth, &c ....... 244 Diwygwyr y Canoloesau.............................. 248 Nodweddion pethau yn y byd a'r eglwys......252 Athrofa y Bedyddwyr yn y Gogledd ............253 Adohtsiad t Wasg,— Llyfrgell Bunyan.......................................254 Hanes y Bedyddwyr .................................254 Gravell versus Owen .................................254 Geiriadur Beiblaidd aDuwinyddol...............255 ATEBION A GoFYNIADAU ...........................255 BARDDONIAETH. Craig yr Oesoedd.......................................257 Anthem Wladwriaethol..............................257 Angeu......................................................257 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Cheftddoì,— < Cyfarfod Trimisol dosbarth Ddeheuol Cym- manfa Dinbych, Fflint, a Meirion............258 Cyfarfod Trimisol, Llangernyw..................258 Llwyn yr eos, Abercanaid...........................259 Cwmfelin, Gelligaer.................................259 Mountainash............................................. 259 Bethel, Llanfyllin....................................259 Pandy'rcapel ..........................................260 Llansilin................................................ 260 Cwrdd Daufisol Fflint ..............................260 Llansantffraid, Glan Conwy........................260 Pencaenewydd..........................................261 Penuel, Rhymni ...„..................................261 Niwbwrch, Môn....................................... 261 Rhuthyn................................................ 261 Llanaelhaiarn .............................,............261 Tyddyn Shon....................................„.... 261 Gladesbury, Brycheiniog...........................262 Bedyddiadau,— Bethesda, ger Bangor.................................262 Llanberis .........................................,......262 Llangynidr............................................. 262 Rhiwabon........,....................................... 262 Llannefydd.............................................262 Llanelidan................................................262 Smyrna, Casmael....................................... 262 Dolywern, Glynceiriog..............................262 Seion, St. Clears.......................................262 PllIODASAÜ............................................. 263 Y GONGL GBNADOI,— Y modd y mae Cenadon yn pregethu............ 262 Hanusion Gwladoii,— Ameiica...................................................263 Prwsi*...................................................264 Rwsia......................................................264 Poland...................................................264 China......................................................264 India.....................................................264 Manion................................................... 264 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WÍLLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.