Skip to main content

iìhif. n8 .-. TRAETHODAU, &c. ^Y Ddau Dyst.............................................217 ; Byr gofiant W. Jones, gynt o Lerpwl............523 [ Diwygwr y Canoloesau.............................. 227 Athrofa yn Ngwynedd.............................. 330 'ADOI.YGIAD y 'Wasö,—. Diffyniad bedydd babanod........................ 233 Y GBEAL. HYDREF; 1861 " CANYS Nl AUWN NÌ'DOIM. YN EBBYN Y GWIRIONEDD, 010 DROS Y GWlRIÖNED0."-PAÖl Y CYNNWYSlAD, BARDDONIAETH. Englynion i'r diweddar Barch. T. B. Davies, " Glanwydden.......................................... 233 Cof linellau am y diweddaf John Williams... 235 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. . 0ANES1ON' CrEFYDDOL,— 'Cyfarfod Chwartëròl Arfon........................236 Amlwch................................................... 236 -LhtndafBíi......;........n...........;.*„............. 236 Christmas Evaris...................(.»................236 Athrofa Hwiffordd.................................... 236 Ordeiniad gweinidog...........,.....,»..,.......... 2«r '■ Llandudno..............,....,................,...........237 Marwgqffa,— , Y Parch. Lewis Roberts, Llanrwst„,..í„....... 287 Y Parch, G, H Orchard ......,...,..«..;,..„..„'«37 Ann Williams, Plascpch, Dolgellau i,.„.........238 Mrs. Davies, Cincinriati.............................. 233- Y Gongi Genadoi,— Dylanwad yr efengyl yn ìndia Ddwýreiniol... 238 Elydaw .......„....,......................i..„..,......,239, Ymadawiad Cenadon................................, 230 Merthyrdod Cenadon yn Erromang'a............ 239 HANESI0N GW£ÁDOt,,—; America..........,,....,...,.............................239 Itali...........................;............„„..;..„...„. 239 Groeg .....,...„...........„...,..„..„,.........„„..„ 2# Twrci a Montenegro ................................. 240 AMRYWlAETŴÂt;,-^- "■ " '''• Cariad Duw at bechadur........................... 240 Çynnadledd Geneva'..,.,.......................... 240 Àfl wydd irr Great Éástern........................240 Misios.....,..................,...„.„..,.,....„.„.... 240 | ' .• • . . . : ' ; ;ẁ ',■='.. . ".,',■' ■;-.■:/•■.,/. ;r;£ , ,. •• [;:■. ,. ■:■:.■ ■;;..: .. ': ■■ . ■ i ;,: .. ■ îiìì íV{ ■ .,:■■ , |§; '•■,.; ....■'';,.; .-...■. ; •.;■,: : ■■ '■.. í/| i : rí) ■ . ; LLANGOLLENî ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILMAJSIS, DROS - Y DIRPRWYWYR.