Skip to main content

Rhif. 117. Pris 3c Y GREAL. MEDI, 1861. "CAIIYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWiRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, Sce. YCreadur................................................ 193 Athrofa yn Ngwynedd .........;.........«.......... 199 Pethau boneddigaidd.................................201 Credinwyr yn cáel eu croéshoelio ...............203 Cymdeithas Gyfieithiadol y Beibl ...............206 IIDETHOLION AC EGLURIADAU YSGRYTH- YROL. Twyllo megys afon................................■•.. 207 Tarawiad y lleuad....................................207 Meddyginiaeth yn esgyll Haul y Cyfiawnder.. 207 BARDDONIAETH. Englynion i'r Parch. D. Thotnas..................208 Llinellau c'offad wriaethol am John Owen...... 208 Pa le rnae DuWÎ.......................................208 Yrysgrif'bin.............................................S08 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddol,— Cyfarfod chwarterol Morganwg ..................209 Athol st., Lerpwl.......................................209 Cwrdd dau fisol Fflint..............................209 Eglwysfach.............................................209 Soar, Rhytnni..........................................210 Seion, Llanfair, Môn................................. 210 Salem, Caerdydd.......................................210 Ordeiniad gweinidog................................. 210 : Llangernyw.............................................2U Bethel, Glynnedd....................................211 Cwrdd blynyddol Brymbo...........................211 Caerlleon.....................................,.......... 211 Cyfarfod Chwarter yr Hen Gymmanfa .........211 Rhiwabon................................................ 212 Ravenhill, ger Abertawy...........................212 Symmudiadau gweinidogion........................ 212 Saletn, Cefncoedcymmerau ........................212 Açstyn, swydd Fflint.................................213 Bbdtddiadac,— Rhiwabon...............................................213 Salem, Caerdydd....................................... 213 Hirwaen...................................................213 Soar, Witton Park ....................................213 Bethel, Glynnedd ...................................2lí Çaersalem Newydd....................................213 Liaiìidloes...............................___............213 Marwgoffa,— John Williams, Talywern...........................213 John Davies, Wetn, Cwmbelan...................213 Y Gongd Genadoh,— Affrica...................................................... 214 Calcutta...................................................214 Iamaica...................................................214 Bedyddiad Mr. W. A. Monod, yn Llydaw ... 214 Canmlwyddiant Dr. Carey...........................215 HANESION GwtADOti— Amerioa.—Brwydrau gwaedlyd..................215 Itali. 216 Rwsia......................................................216 Hungari......;............................................216 China......................................................216 Iapan......................................................216 Amrtwiaethau,— Y côfrifiad................................................216 Maniíím................................................... 216 LLANGOLLEN: ARGaAFFWYD YN ARGRAPPDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.