Skip to main content

Pris 3c. Y GREAL. AWST, 1861. "CANYS Kl ALLWN Nl DDiM YN E8BYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIfllONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Athrofa yn Ngwynedd ..............................169 Y Llythyr at yr Hebreaid...........................170 Diwygwyr y canoloesau...............T..............172 John Hughps, Tẃr, Llangollen ..................175 Cynnydd Pabyddiaeth, &c.......................'. 177 Milton y Bardd a Bedydd...........................180 Adoiygiad y Wasg,— Llyfrgell Bunyan....................................... 182 Llyfr Ester................................................ 184 Atebion a Gofyniadau...........................184 BARDDONIAETH. Cwynfan yr eglwys ar ol ei gweirridog .........185 George Webster Falmer..............................185 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddol,— Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion.........186 Derbyniadau a thaliadau y Gymdeithas Gen- adol Gartrefol .......................................187 Felinfoel...................................................187 Rhosllanerchrugog....................................187 Dolgellau ................................................188 Birmingham.............................................18S Capely Beirdd..........................................188 Llanfairtalhaiarn.......................................188 Codau, ger Llangernyw..............................188 Aberystwyth.............................................189 Bedyddiadau,— Moss, ger ltrymbo ....................................189 Tabor, Dyfed.............................................189 Staylittle................................................189 Great Crosshall St., Lerpwl......•..................189 Penrhyncoch............................................. 189 Fflint ......................................................U Eldon St. Moorfields, Llundain ..................189 Llangollen................................................ 189 Carmel, Cefncoedcymmer........................... 189 Seion, Llanfair, Dyffryn Clwyd ..................]g9 Rhuthyn ................................................189 Marwgoffa,— William Jcnes, Soar, Pontlotyn, Rbymni...... 190 Y Gongl Genadoi,,— Itali......................................................... 190 China...................................................... 190 Y Bedyddwyr yn Holland........................... 191 Bedyddwyr Germani.................................191 HANESION Gwi/ADOI,— America...................................................191 Itali.........................................................191 Prwsia ...................................................191 Rwsia......................................................192 Twrci......................................................192 Hanesion Cartrefoh,— Dyrchafiad Arglwydd John Rusell...............192 Mr. Cobden.............................................192 Y Senedd................................................192 Amrywiaethatj,— Llywyddion yrTJnol Daleithiau..................192 Boneddiges yn cymmeryd meddiaut 0 agerlong 192 Y Parch. J. Prichard, D.D.........................192 Manion...................................................192 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.