Skip to main content

Y GBEAL. GORPHENAF, 1861. BLAGUR, MYFYIÍDOD. RHIF XIII. " Am ba achos yr ydym hefyd yn gweddio yn wastadol drosoch, ar fod i'n Duw ni eich cyfrif chwi yn deilwng o'r alwedigaeth hon, a chyfiawni holl foddlonrwydd ei ddaioni, a gwaith ffydd, yn nerthol ■ fel y gogonedder enw ein Harglwydd lesu Grist ynoch chwi, a chwithau ynddo yntau, yn ol gras ein Ouw ni, »'r Arglwyddlesu Grist."—2 Thes. i. 11, 12. ____ ©an e Parcfl. 33, îEbans, JBnìtU'B. Dygir ger eîn bronau yn y bennod hon dri o faterion pwysig;— 1. Y gwna Iesu Grist eto ymddangos yn y byd hwn. 2. Y bydd i'w wrthwynebwyr y pryd hwnw gael eu cosbi â chpsbedigaeth gyfiawn a thragywyddol. 3. Y bydd i'w ganlyriwyr gael eu gwobrwyo a'u gogoneddu. Testyn gweddi ,Vr apostol ar ran y Thessaloniaid yw y geiriau a ddarllënwyd. Awgryma y pethau canlynol,— I. FOD Y NEFOBDD YN LE A ALWA AM &ARODRWYDD A CHYMHWYSDER YN EI ùeiliaid. "Arfod»i'n Duw ni eich cyfrif ÿn deilwng o'r alwedigaetb hon.'' Ẅrth deilyngdod yn y fan hon y golygir, nid baeddiant, eithr cymhwysder; cynnwys yr un drychfeddwl a'r un a deflir allan ì*n y bummed adnod, "Fel y'cb cyfrifer 3*n deilwng i deyrnas Dduw;"—yn gym- «Wys i breswylio ynddi. Ni wna Cys- tüddiau greu baeddiant, ond yn aml cyn- Oyrchant addasrwydd. Ni wneir ein derbyn i'r nef heb gymhwysder. Deddf natur a ddenyys hyn. Nid oes ÿr un gwrthddrych trwy holl greadigaeth eang yr Iôr allan o'i le priodol; mae cyf- Hddasrwydd perffaith rhwng pob creadur h't lie y gosodwyd ef,—yr aderyn yn yr awyr, y pysgodyn yn y môr, &c. Dengys deddf cymdeithas yr un peth. Ni osodir yr annysgedig i eistedd ar gadair yr athraw, na'r teyrnfradwr i eis- tedd ar orsedd barn; y dysgedig i add^ J8gu, a charwr cýfiawnder i weinyddu cyfiawnder, &c. Deddf moesoldeb a gras a ddengys yr Un peth. Didolir personau yn o) eu Cymmeriadau,—y cail a'r ffol, y ffyddlon a'r anffyddlon, y drwgweithredwyr a'r da-weithredwyr, y cyfiawn a'r annghyf- iawn. Ni cba y duwiol fyned i uffern, ac ni oddefir i'r anhuwiol fyned i'r nef- çedd;—llestr parch ei osod i anmharch, Ẁa llestr anmbarch i barch. Os gelwir ni i'r alwedigaeth orucbel o ogòneddu'r Iesu yn ei aií ymddangosiad, a ìpyrled i mewn gydag ef i'w deyrnas, rhaid eii; cymhwyso i hyny. II. FOD Y CYMHWYSDER HWN YN GYN' NWYSEDIG YN NGWAITH FFYDD A MEDD- IANT POB DAIONI, A RHYNGA BODD YR HOLLALLUOG. 1. " Gwaith ffydd," neu y gwaith a gyflawnir gan ffydd. Nid peth segur ac anweithgar ydyw ffydd. Dengys ffydd ei hun yn ei heffeithiau bob amser, ac nid oes yr un egwyddor a ddefnyddia ddylanwad grymusach er ein cymhwyso i fyned i mewn i deyrnas ein Tad na'r egwyddor hon. loan a rodda ddesgrif- iad yn un o'i epistolau, o waith ffyd<í, a gogoneddus yw ei gorchestion; " Hon yw yr oruchafiaeth sydd yn gorchfygu y byd, sef ein íî'ydd ni.'' Pwy yw yr hwn sydd yn gorchfygu y byd, ond "yr hwii sydd yn credu mai Iesu yw Mab Duw?" Mae y byd yn ei chwantau a'i bleserau, ei hudoliaethau a'i brofedigaethau, yn nerthol, ond y mae ffydd yn gryfach; fel y cyimydda ffydd y gwanba y byd. Crediniaetb ddiysgog yn Anwylfab Duw a ioria bob gelyn, a groeshoelia y cnawd a'i chwantau, ftc a bura yr enaid. 2. Pob daioni,—"Holl foddlonrwydd ei ddaioni;" neu fel y cyfieithir ef gan Olshausen, " Duw a'ch llanwo â phob daioni ag sydd yn foddhaus iddo ei hun." Rhinweddau moesol ydynt y cymhwys- derau a'n haddasant i drigo yn y nef. Ni fydd ein cymmeriad yn berffaith ne^s y byddom wedi ein llenwi âphob daioni. Nid digon gwybodaeth,niddigon proffes, nid digon gweddio a chanu, rhaid ein llenwi â phob daioaì cyn bod yn addas i drigo yn ngwlad y dydd! Gwna Duw ymbleseru mewn daioni, . a'c ni fydd gwaith gras yn gyflawn yn y credadyn nes y byddo wedi ei lenwi gan ddaioni, a thrwy hyny wedi ei addasu i fod yn wrthddrych byfrydwch yr Hollalluog, 19