Skip to main content

Rhif. 114. Pris 3c. I GREAL. MEHEEIN, 1861. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIBIONEDD, OND DROS Y CWIRIONEDD."-PAUL. Y-CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Rhoddiad yr Ysbryd Glân...........................121 Sylwadau ar y Sabbath..............................125 Cufìwch y pethau gynt .............................. 129 Y ffordd aty Tad....................................... 133 China ...................................................... 135 llllDETHOLION AC EGLURIABAU YSGRYTH- j YROL. Cyssylltiad ffydd âg iachawdwriaeth............ 136 Iaith ffugyrol a-llythyrenol y Beibl............... 131 Crist yn talu y dreth................................. 136 Dechreuadau bychain.................................136 BARDDONIAETH. Galargan ar o) Mr. Morgan Reinallt............ 137 Mvfyrdodau yr awen.................................137 Englyni'r Beibl.......................................137 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crbfyddol,— Bethesda, Abertawy................................. 138 Tottenham Court Road, Llundain............... 138 Llanelian................................................ 138 Gyfarfod blynyddol y Feibl Gymdeithas ......138 Caergybi...................................................139 Capel y Beirdd.......................................... 139 Bala......................................................... 139 Agoriad Capel y Bedyddwyr, Llangollen......139 Glynceiriog.............................................139 Moss, ger Gwrecsam................................. 140 Seion, Brynmawr.........,............................. 140 Bedyddiàdaü,— Ebeaesef, Fron..........................................140 Dolywern, Glynceiriog ..............................140 Ainon, Llanuwchllyn.................................140 Peuuel, Bangor....................................... 140 Brymbo...................................................140 Llangefni................................................ 140 Moriah, Ceredigion....................................140 Penrhyncoch, Ceredigion ...........................140 Llanddyrnog.............................................140 Bethel, Glynnedd.......................................140 Hirwaen...................................................140 Glyndyfrdwy............................................. 140 Soar, Ẅitton Park ....................................140 Slanhope St., Lerpwl................................. 140 Marwgoffa,— Mrs. Davies, Glynnedd..............................140 Anne Lewis, Llanuwchllyn........................ 141 Cylchwyliau yr Enwad yn Llundain,— ■ Undeb y Bedyddwyr..............................141 Cenadaeth y Bedyddwyr i China...............141 Cyradeithas Gyfleithiadol y Beibl ............141 Y Gymdeithas Genadol Wyddelig ............141 Cymdeithasfa y Gwyr ieuainc.................. 142 Cymdeithas Ef'engylaidd y Bedyddwyr......142 Cymdeithas Traethodau y Bedyddwyr ...... 142 Cymdeithas Gefiadol Gartrefol y Bedyddwyr 142 Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr............ 142 HANESION GWIADOL,— America..............................'.....................142 Itali.....................................;................... 143 Awstriaa Hungary....................................143 Yspaen ...................................................143 Syria ......................................................143 Cochin, China..........................................143 China......................................................)43 Cartrefol................................................... 143 Amrywiaethau,— Diwygiad.........................:......................144 A ellid bedyddio tair mil meẁn un diwrnod... 144 Henry Ward Beecher â bedydd ......;...v....... 144 Daeargryn yri Araerica Ddeheuol............... 144 Manion.............;.....................................120 LLANGOLLEN: • - ARGRAPFWYD YN ARGRAPFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Ý DIRPRWYWYR. A