Skip to main content

T GREAL. MAI, 1861. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Ystyriaethau ar Gyfraniadau Crefyddol......... 98 Trioedd y Beibl......................................... 100 Llanciau Babilon....................................... 102 Cynnydd Pabyddiaeth a Phuseyaeth............ 105 Y Dysgedydd a'r Bedyddwyr ..................... 108 Y Llythyr at yr Hebreaid........................... 109 Annerchiad Dirwestol..............................110 Idetholion AC EGLURIADAU YSGRYTH- YROL. Yr Israeliaid yn bentliyca gan yr Aiphtiaid... 111 Y gwylwyr yn gweled íygad yn llygad .........111 ADOLYGIAD Y WASG. Dyledswydd Proffeswyr crefydd i fyw yn sobr 112 Yr Holwyddoreg Gyntaf ........................... 112 GOFYNIADAU AC ATEBION........................ 112 BARDDONIAETH. Thomas Rhys Davies.................................114 Salm xxiiì................................................ 114 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddol,— Cymmanfa Myfyrwyr Hwlffordd.................. 115 Dundain................................................I15 Cyfarfod blynyddol Abercanaid.................. ljg Cwrdd Dauflsol Undeb Fflint ..................... 1J5 Festiniog ................................................ 116 Brithdir, Morganwg .................................116 Felinfoel................................................... 116 Willenhall................................................116 Hanley, swydd Stafford.............................. 117 Llanidloes................................................117 Seion, Cwmaman.......................................117 Soar, Witton Park .................................... 117 Bedyddiadatj,— Caergybi..........................................»....... 118 Salero, Amlwch .......................................118 Penuel, Bangor ....................................... 118 Bagillt ................................................... 118 Bethel, Glynnedd .................................... 118 Caersalem Newydd....................................118 Llangollen................................................118 Brymbo...................................................118 Priodasaü.............................................118 Marwgoffa,— Lydia Harris, Drefach ..............................118 Elinor Davies, Tanygraig.lLlaunefydd.........118 Beniamin Jentins Davies........................... 119 Y Gongü Genadoi,,— China ......................................................119 Agra, yr India Ddwyreiniol........................ 119 Ceylon......................................................119 Yr India Orllewinol.................................... 119 Cenadon newyddion .................................119 Y Parch. J. Wenger ................................. 119 Crynhodeb o'r Mynegiad am 1861 ...............119 Hanesion Gwbadoi,,— America...................................................Iê0 Poland ................................................... 120 Itali......................................................... 120 India...................................................... 120 Hanesion Cartrefoi,,— Y Senedd................................................ 120 Amrywiaethau,— Capel Newydd Mr. Spurgeon .....................120 Manion...................................................120 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.