Skip to main content

Rhif. 112. Pris 3C, Y GREAL. EBRILL, 1861. 'CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &e. Dyledswydd proffeswyr i fyw yn sobr............73 B.agur Myfyrdod....................................... .9 Diwygwyr y Canoloesau..............................82 Nodwedáion pethau yn y byd a'r eglwys......... 84 Nodiadau eglurhaol.................................... 86 DETHOLION AC EGEURIADAÜ YSGRYTH- YROL. Cariad at Grist..........................................88 . "Dynoetha dy fraich.".................................88 Gwasanaethu dau feistr...............................88 Gwejth y Beibl.................____.___.......*......88 Emmanuel—Duw gyda ni ........«s................. 88 Gras a gogonìant....................................... 88 Yr Addewidion............„.........;.................. 88 Duw, cariad yw.......................................... 88 BARDDONIAETH. Lltoeihnr er cof am W. Williams, Glanygors... 89 Dymuniad................................................89 Englynio» i'r brawd J. Jones, Llanberis.........Êfô t Pagan...................................................Sö Englyn i'r Celwyddwr .,....,.,.,.....,;..».......,...* $9'- Pennill a gyfanaioddrwyd ar ol gwrando y Parch. Z, H. Thomas y» pregethu.............„...fc,,,«, 89 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Crefyddol,— . Nantyglö;— Cyfarfod Chwarterol y BedyÜdwyr 90 Cyfarfod Chwarter Arfon.............................. 91 Stanhope street, Lerpwl...................«......... 91 Swyddffynnpn a Phontrhydfendigaid............ 91 Cyfarfod Trimisol Llansanan.....................». 92 Ainon, lilanuwchllyn ................................. 92 Salim, Bala................................................92 Bedyddiadau,— Pohtypridd..........................«...................... 92 Pontardawe.........:.....................•................92 Carmel,Cefncoedcymer..............................92 Ynysyfelin................................................ 98 Pontsenni................................................ 92 Helygen...................................................92 Rhos......................................................... 92 Rhiwabon............................................... 92 Marwgoffa,— Miss Jane Jones, Cross Keys, PwllheH ...».....98 Y Gongl Genadol,-— Yr India Ddwyreiniol ........................r.......93 Chiiìa.........................................................93 Iamaica...................................................... 94 Cyfarfodydd blynyddol y Gymdeithas............94 Newyddion Cyffredinol o'r Maes Cenadol ......94 Cenadaéth Wyddelig y Bedyddwyr ............... 94 Hanesjon^Gwladol,-» _, America.........................,................ ihdîa.....i.ìa.:...;........,,.................. ..,....„...........................95 Itali....................i..;,l.*.A..........,'.A,............ 95 Poland.....................................•.....»'.,......... 95 Claddedigaeth Ymneílldüwyr........................95 Y Dreth Eglwys..........................................96 Ysgrif Mr. tocke King ..............;.........';'..... 96-- Marwolaeth Duces Keat.,....,...,.*....lt.i.........96 Amätwiaethatt,— Rhoddion haeìionus......................«..T^.'a.r.. 96 Agoriad Tabernacl newydd Mr. Spurgeon...... !)6 Rhiwabon................................................ 96 Manion ..........................................,........96 . Sü ];•":: .::.' ■■:' ■•- LLANGOLLEN: ARGRAJ'FWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.