Skip to main content

j/*. íŵe/^ | ii Y GEEAL. CHWEFROR, 1861. "CANY8 Nl AILWM Nl DDHH YN ERfiYN Y GWIRIONEBÛ, OND DROS Y GWlRIOfäEDD."-PAUL. Y CYNNẀYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y galon yn hanfodol i dduwioldeb mewn bywyd .„.„.,.....,..................................... 25 Yr ysgol Sabbathol....................................28 •Cofiaíit Rachel Prichard, Penybrýn, Llangòllen 32 Cariad Cristionög'öl.........................;....„.... 85 Nodweddion pethau yn y byd a'r eglwys.........38 BARDDONlAETH. Bnglynlòn ar sefydli&d Henry Harries, &c......39 Er eof ani Mary, merch Grifflth a J. Jones, . Brynsaint, Llaneìinorwic.......................... 39 Pehnillion ar torwolaeth Jamcs Ilichards ac Èîisabéth Migdtey, Balâ...............,.....,.....4o Cân o glod i Mr. John Lewis, London Housè, Caergybi .,......•............ŵ......................... 40 pennill a gyfansoddwyd mewn cyfarfod diolch- garwch am y cynhâuaf..............................40 HANESION ÇREFÝDDOL A GWLADOL. HaNESẂJN CftEPYDDOÌ.,—»' Y Gyradeìlhas Genadol Gartrefol „.....„.„•„.„, 41 At'eglwysi y Bedýddw'yr yn Ninbych, Ffiint, á Meirion.......,....».................„....„„.......,.. 41 Casgíiâdáu at Gymdeithas Génadól y Bedydd- Vsyr yn yr Iw«rdxlon................„......„j......42 Bhudaian................................»........>..«..„ 43 Cwrdd misol cylchMerthyr........................... 48 Buulah, Dowlais..........................................43 Sefÿdliäd gweinidog .„..„.,.......................... 43 Haulsjr, sŷjdd Stafforä .............................. 43 Garth, Trefor.......................;;.................;.. 45 Llanddoget..........................>.....................44 Llaneiliau................................................44 Llangernyw.............................................44 Moriah, Öowlais ......................................44 Conwy ».....................................................45 Dolmelynllyn............................................. 45 Felinfoel...................................................45 Hehgoed ...................................................45 Llandaofaa, ger Caerdydd......;........................40 BEDTl)blADAV,— Moriah, Dowlais ..........."............................46 Llaiigollen..................Jti............i.............. 46 Croesyswallt .........„,„...>....h •»>»'••;•• .»...»• 4f> Llandudno......................,.....,...................46 tìilfach, ger BangOr.............;......................46 Llatiberis..............,.-.....;.............................46 Lianaelhaiarn............................................. 46 Llanfairtalhaiarn .......................................46 PrTöDas...................................................46 Marwooffa,— . Robert Owén, Ty'hlon..................„............. 46 Thomas Rees, LlânrdÌDes...........................46 Y Goirer. Öehadoi,,-— Cerradaeth LTÿdaẃ»...............,.,..»...............46 Gorsaíoeiíd hèm y Prŵgethleoédd ............... AÜ Cais âm gÿrnhöíth.............;..;..»„...*...«.....48 Ymweliad y Pareh, P, Trestrŵij» âLiydaw,., 4ít Amrywiaethau,— Liwyddiant egwyddorioB y Bedyddwyr yn eg- lẃysi ý îtíenellẅÿí yri America ............... 48 LLANGÖLLEN: AÄ6RAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WlLLIAM WlLLIAMS, DRO® Y DIRPRẂYWYR.