Skip to main content

Y GIIEAL. HYDREF, 1854. HYNODRWYDD Y BEIBL. <San iî. #om% aianHfifnt. "rhyfedd yw dy dystiolaethau." O bob llyfr yn y byd, y llyfr gwerth- fawrocat' ahynotafywy Beibl. Y mao ynrhagori ar lyfrau dynion, fel y mae y Creawdwr yn rhagori ar y creadur. Y mae haeru tnai dyn a wnaeth y Beibl, mor ynfyd a baeru mai dyn a wnaeth yr haul. Y mae y Beibl yn meddu profion mor eglur ynddo ei hun mai Duw yw ei awdwr, yn gystal ag y mae y greadig- aetb. Y mae argraíf y Duw atifeidroi ar y naill a'r llali. Y mae mwy o Dduw i'w ganfod yn y Beibl nac a ganfyddir yn y greadigaeth; ptawf amlwg o byny yw y ffaitìi anwrthbrofadwy fod dynol- ryw yn gallu ei adnabod yn well trwy oleuni y Beibl nac y gallant trwy un goleuni arall. Wrtb gyferbyr.u llyfr natur â'r Beibl, gallwn ddywedyd yn ngeiriauyt apostoi am y ddau gyfaminod, " Pe blrasai y cyntaf Iiwnw yn ddifeius, ni cheisiasid lle i'r ail." Pe buasai llyfr natur yn ddigonol i ni fel pechaduriaid, íii buasai anghen am y Beibl. Cyflaẃni diífygion y cyntaf yw prif amcan yr ail. Oddiyma ni a allwn weled, yn y modd esrluraf, y fath ynfydrwydd'yw deistiaeth. Y fatli anghysondeb yw addef Duw yn awdwr y greadigaeth, a'i wadu fel awdwr yr ysgrythyrau, tra y mae mwy o amlyg- ìad o hono yn yr olaf nac a geir yn y blacnaf! Aincan yr ysgrif hon j-w, traethuychydigyn nghylch hynodrwydd Llyfr y llyfrau, " Rhyfedd yw dy dyst- iolaetbau." I. Y mae tysiolaeth.au Duw yn rhyfcdd yn ngoruebeledd eu darluniadau. Nid oes yr un llyfr yn cynnwjrs y fath ddar- luniadau prydfertli, goruchel, a mawr- edig, ac a geir yn y Beibl. Y fatli ddarluniadau a roddir o'r Behemoth a'r Lefiathan yn llyfr Iob! y fatb araeth odidog a wnaetb Duw wrtb lob pan yn ei gyfdrch allan o'r corwynt! y fath farddoniaeth odidog, y fatb ddarluniad- au prydferth, a'r fath hyawdledd digyff'- elyb a geir yn fynych yn llyfran y prophwydi! Pe byddaidyn yn darllen y Beibl, er mwyn gweled meddwl a thalent yn unig, cai fwy o hyny yma Uac yn un man. Y mae meddwl, a dawn, a thalent Duw yn ymddysgleirio fel yr haul yn yr ysgiythyrau. Y fath ddar- luniad a geir o fawredd Duw yn Esai. pen. xl. Darlunir ei law mor fawr, (a îlefaru ar wedd ddynol), fel y mae yn mesnr dyfroedd y moroedd yn ei ddwrn ! y mae ei law a'i fraith nior gadarn, fel y mae jm medru pwj'so y mynyddoedd mewn pwysau! y mae mor aíluog, fel y gallai bwyso miloedd o fydoedd mewn clorian ar unwaith, gyda phwysau cyfer- byniol j n y pen arall, a dal y glorian i fyny fel pluen ar flaen ei fys! y mae mor ddoetb, fel na raid iddo ofyn cynghor gan neb, ac mor alluog, fel na raid iddo byth ofyn cymhorth gan neb ! Darlunir ef mor fawr, fel nad oedd höll goedwig fiwr Libanus jm ddigori o danwydd, na'r ho!l anifeiliaid oedd yn poii yn y lle ëang a rí'rwj thlawn hwnw, yn ddigon i wneyd aberth a fuasai ddigonol iddo. (Esai. xl. 16.) Pa mor ogoneddus y rhaid i aberth yr Emanuel fod, gan ei fud yn ddtgon i'r Duw anfeidrol yma er cyfateb am drosedd dyt), a dwyn i ni di'agywyddolryddhad? Buasaiyn hawdd cyi'eirio at ìuaws o ddàrluit'iadku ar- dderchog ereill, megys Habacuc, pen. iii., &c, &c Wrtb edrycli ar ddarlun- iadau gorucbel y Beibl, onid allwn ni ddywedyd, " Rhyfedd yw dy dystiol- aethau." II. Y viae tystiofaetha.it Duw yn rliyf- eddyn y dadguddiedigaethau a'r trysorau a ganiijddir ynddynt. Y fath luaws o bethau rhyfedd a ddadguddir yn y Llyfr rhyfedd hwn ! Y mae mwy o feddyliau gwreiddiol yn Llyfr Duw nac a geir niewn un llyfr. Y mae y Beibl yn iirofi ei hnn,ar unwaitb,yn Llyfr Duw,oblegyd ei fod yn cynnwys cynifer o feddyliau nad allasai neb ond Duw en dychymygu. Y mae yn betb bynod lod dyn j'n gallu trosglwyddo ei feddwl, mewn ysgrifen, i ddyn arall filoedd o filltiroedd oddi- wrtho. Un yn Ngbymru yn gallu ym- ddyddan â chyfaill yn eitliaf America, fel pe buasent yn y gornel gartref. Os yw hyn yn betb hj'nod, Pa mdr hynod yw cael meddwl Duw o'r nefoedd i ni i'r 28