Skip to main content

**r I &EEAL. RHAGFYR> 1853. ■ ...■ q „ Y CYNNWYSIAÜ. TRAETHODAU, fec. • Eglwys Dduw yn oleuni y byd...................4 266 Santeiddrwydd anghrèdiniol..................... 269 Y gwrthryfel yn Chiha".................,*.....U... 270 Sylwadau ar Eph. iv.'Ì—4............ '.ì.Jÿt^.l 212 Cymhwysderau gwcinidogacthol...........ỳ..... 274 Congl y Pregethwr.................................... 276 ADObYGIAD Y Wa&G,— Gramaíeg o Inith y Cymfy........................276 BARDDONIAETH. Englynlon i Syr B. Hall, A. S...................277 Emyn- Nadolig..........................................277 Galargan............................„.......„.........278 üaioni Duw,.............................................278 HANESION CREFYDDOL A" GWLADOL. Great cross hall street, Llynlleiflad...............279 Rhyl Argoed* Pontestyll Caslwchwr, Caersws Dinhych Llundain .............àjÌT.j,. Ebeneser, Llanelian ,.tf». i * .*, •>■ . Bedtddiadau,— i' , LlangoHen................................................281 Llanuwttólýn ..........................................282 Manchester ....................................•........282 Jesreel, Goginan.......................................282 Salctn, Llansantl'i'raid.................................282 Ebeneser, Llanetlan .................................282 Llunidloea...............,......................•........282 IIanemon Gwi.adol,— Cymdethas rhyddhnd crcfydd oddiwrth achlcs a rheolaeth Wladwriaethol *«%..................282 Y drethcglwys....................._.v................383 Y cynnwysiad \.......................'„;............... 288 •*•;' LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRA.FFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLÍAMS, DROS Y ÒÉlPRWYẀYR; .' » jrf' " ' »" ' ì AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLElt, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.