Skip to main content

Rhif. 23. Pris 3c. Y GEEAL. TACHWEDD, 1853. Y CYNNWYSIAD. I I TRAETHODAU, &c. Pregeth i\ draddodwyd i Fyfyrwyr Pontypwl 241 Dybenion C'yflawniadau Cyfryngol Crist...... 245 Traetbawdar 1 Cor. ix. 14......................... 247 Ymddyddan yn nghylch pregeth y Parch. John Davies, Nerquis ........................... 249 Congly Pregethwr.................................... 252 Llafurcariad .......................................... 253 Dylanwad Dyn ar Ddyn........................... 254 BARDDONIAETg. Cywydd dinystr Sodoma a Gomora............ Myfyrdod ar adgyfodiad Crist..................... Cân ar y Beibl.......................................... Chwecii Engyln....................................... Llinellau aT orseddiad y brawd Owen Owens, yn Manchester....................................... Englyn i Dafol y Beirdd ........................... Gogoniarlt Duw............................,..„...... 255 256 257 257 257 2-57 257 Moss ...................................................... 258 Brymbo................................................... 258 Cyfarfod Misol Blaenau, Morganwg............ 2ô9 Glanwvdden............................................. 259 Fforddîas, Llansanttfraid........................... 259 Dinas, Morganwg .................................... 259 Manchester ............................................. 260 Bedyddiadau,— Moss, ger Brymbo.................................... 260 Staylittle ................................................ 260 Llanddulas............................................. 260 Hanesion Gwt,adoi,,— Y.Geri ................................................... 260 Twrcia Rwsia.......................................... 260 Cymanfa fawr heddwch yn Edinburgh, Hyd- ref I2fed a'r 13eg.................................... 261 Syr John FranWyn.................................... 262 Rhyddhad Miss Cuningbam ..................... 262 Marwgoffa .......................................... 262 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. » Manion,— Dinbych ................................................ 256 ) Edmwnt Prys Vi\ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN HUGHËS A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.