Skip to main content

Rhìf. 20. Pris 3c. Y GREAL. AWST, 18.53. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y pwysigrwydd o fod yn gymeradwy gyda Duw ................................................... 1(59 Tiaethawd ar ddymuniad cyfaill, &c.„........ 171 Ystyriaethau ar Fedydd, gan R. Jones......... 174 Ateb i'r gofyniad " Paham yr wyt ti yn Grist- ion...................................................... 176 Cei.edigaeth Crist .................................... 181 Sandemaniaeth a Champueliaeth ............... 182 Parhad mewii gras.................................... 183 liOFYNlADAU AC Al'F.llION........................ 184 BARDDONIAETH. Cyfiafen Rethlehem ................................. 184 Peroriaeth yr adar yny gwanwyn............... 185 Traetnawdl ar y Genadaeth........................ 185 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Llundain ...............................................: 187 Cymanfa Arolwch .................................... 187 Cymanfa Bangor....................................... 188 Bedyddiadau,— Blaenywaen.........................................*... 188 Seion, Llandegfan, M6n ........................... 188 : Llundain ................................................ 188 ! Staylittle ................................................ 188 ■ Capel newydd.......................................... 188 : Gefail rhyd ............................................. 188 HANESION ÜWLADOL,— Cynnydd addysg yn Lloegr a Chymru......... 188 ; Y Senedd................................................ 190 , RwaiaaTwrci.......................................... 190 A IfHIWl A F.TH AV,— ' Cydnabyddiaeth am garedigrwydd............... 190 < Athrawiaeth Bedydd................................. 190 î Llyfr newydd .......................................... 191 \ Y Genadaeth .......................................... 191 < Peth o bwys...„........................................ 191 ì Caethion fîbedig....................................... 191 í Crwydriaid ............................................. 191 < Ffoedigion Tramor.................................... 191 < Australia .............................................„. 191 ', Iwerddou................................................ 191 ; CrUtlonogaeth.......................................... 193 ì Tân a llongddrylliad................................. 192 < Manion,— l Boregodi................................................ 192 ' Ffraethineb Bachgen................................. 192 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ABGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN BUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.