Skip to main content

Rhif. 19. Pris 3c. T GEEAL. GORPHENAF, 1853. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Dwy Ddarlith ar Ioba'i Amserau............... 145 üair ein Duw tii....................................... 148 Araeth a draddodwyd iiieun Cyfarfod Ysgol yn Manchester....................................... 150 Heddwch â Duw....................................... 153 Traethawd ar ddrygedd enllib .................. à54 Y diwi ddar John Edwards o Lynceiriog...... 156 Arwyddocâd Bedydd................................. 157 BARDDONIAETH. Y Cristion pan yn marw yn canu yn iach i'r byd........................:............................. 158 Chwech Englyn ar gynnildeb....-................. 159 Anogaeth i William Jones, Bedo, Llanfach- reth, Môn, &c....................................... 159 Pethau bychain ....................................... ]60 Helyntion fy oes....................................... 160 (ialar byr ar ol y ddiweddar Sara Owens...... 160 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Cymanfa Dinbych, Fflint, a Meirion............ 161 Cymanfa Morganwg................................. lfìl Penycae................................................... 161 Pontestyll.....................................,.......... 162 Sardis, Llanddeiniolen.............................. 162 Porthmadoc............................................. 162 Birkinhead ............................................. 162 Bedyddiadau,— Caersalem, Caerynarfon ........................... 163 Staylittle................................................ 163 Bethesda, Cwmaman.................;............... 163 Helygen ................................................ 163 Llangollen ............................................. 163 Hanesion Gwladol,— Y Senedd................................................ 163 Pwyllgorau Etholiadol.............................. 194 Y Mesur Addysgiadol .............................. 164 Twrci a Rwsia.......................................... 164 America ................................................ 164 Y colledion ar y Môr Tawelog .................. 164 Marwgopfa 165 Amrywiaethau,— Perorydd y Cysegr.................................... 108 Manion,— Gwahanol ffyrdd 1 ddysgyblu gwragedd ...... 108 Llefara ychydig.................................------ 168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR,' GAN WIM.IAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN HUGÍIES A BUTLER, 15, ST. MARTIN-S LE GRAND, LLUNDAIN.