Skip to main content

Pris 3c. Y GEEAL. MAI, 1853. Y CYNNWYSIAD. TRAETHOOAU. &c. Defnydrtioldeb y ddeddf foesawl o dan oruch- wyìiaeth y cyfammod newydd, neu o dan yr efengyl ................................................ 97 Moffyn o'r Society.................................... 100 Y «wysigrwydd o ddarllen yr Ysgrythyrau, yn enwedig y dyddiau preseuol ............... 101 Byr fiofiant am Mrs. Mary Roberts, anwyl briod Mr. Samuel Rolterts, Brynibo......... 104 Ein ('ymanfaoedd .................................... 108 Caethwasanaeth America a Caban F'ewyrth Twm ................................................... 109 Gol'YNIADAU .......................................... 111 BARDDONIAETH. Crist yn Gyfaill yn angeu........................... 111 Marwnlaeth Criht .................................... 111 Owynfyd y Credadyn................................. 112 Anêrchiad i Mr. R. A. Jones. Llanfaircaer- einion................................................... 112 Boreu dydd cyntaf o Fal, 1852 .................. 112 Penülion ................................................ 112 " Live wliile you live" .........w................... 112 Cylieithiad difyfyr.................................... 112 " Yr Hurtoes".......................................... 112 Ateb ...................................................... 112 Hiraeth am y Pererin a'i delyn, sef fy hen gyfaill a'ibrofiad.................................... 112 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Cymanfa Mauceinion....................... ......... 113 Waentrodau............................................. 113 Rhydwen, Swydd Drefaldwyn .................. 113 l.lancarfan ............................................. 113 Hebron, Dowlais....................................... 114 Symudiad Gweinidog ............................. 114 Bedyddiadau,— Caersalem, Caerynarfon ........................... 114 Llanllyfni................................................ 114 Soar, Rymni............................................. 114 Tabor, Brynmawr .................................... 114 Hebron, Dowlais....................................... 114 Ciicieth................................................... 114 Penrhyiicoch .......................................... 114 Felinganol ........<.................................... 114 Hanesion Gwladol,— YSenedd................................................ 115 Y Frenines............................................. 116 Priodasau............................................. ll(ì Marwgoffa .......................................... 116 Amrywiaethau,— Canlyniadau Rhyfeloedd........................... 116 Y Bedyddwyr yn Nghanolbarth Ewrop ...... 117 Codi Pregethwyr....................................... 117 Ystyriaethau ar Fedydd ........................... 119 Esiampl dda i'r bobl ieuainc ..................... 120 Casgliadau at y Capeli ............................. 120 Manion,— Cyflymdra Goleuni, &c............................ 120 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YJí ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN MILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.