Skip to main content

Rhif. 15. Pris 3c. Y GREAL. MAWRTH, 1853. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Sylw yr angylion ar diefn cadw dyn ............49 Traethawd ar Ragfarn................................. 52 Darlith ar Babyddiaeth ........,..................... 54 (îolygfa Gethsemane.........................miv«*>... 58 Ein Cymanfaoedd...........................jjNf...^f.;6l Adolygiad y Wasg,— V '•. -— Tafol y Beirdd ................................7>r!t»w4, C2 Pryddest ar Paul yn Athen ........................ C3 BARDDONIAETH. Marw yr Iesu............................................. 62 Priodasgan................................................ 63 Penillion anogaethol.................................... 63 Cariad Crist................................................ 64 Ymsyniad ar ddisgyniad eira........-,.............. 64 Efelychiad ..............................|»............... 64 At Olygydd y Greal ................................. 64 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Erwd, Sir Frycheiniog.............................. 64 GroesgOch ............................................. 64 Seion, Llanfair, Môn .............................. 65 Bethania, Castellnedd.............................. 65 Aherteitì.................,................................. 66 Aherafon................................................... 66 Bedyddiadatj,— n , Penrhyncoch............................................. 66 Blaenýwaen...................'ìtf"-................... 66 Aberteifi .......,.'................<$*V*................. 66 SoarwDinas.....k................Sfc...................... 66 Rhuddh»n«-„.........................'.i.'.................. 66 Llangollen................................................ 66 Hanesion Crefyddol Tramorawl,— Gwaith i'r dychweledigion yn Chitoura......... 66 Clarens, Ffernando Po.........................-....... 66 Geneva...................................................... 66 Ymladdan yn Camarwns ........................... 66 Haneston Gwladol,— Cymanfa Heddwch .................................... 67 Ffrainc...................................................... 70 Y Senedd................................................... 70 Marwgoffa............................................. 70 Amrywiaethau,— Y Bedyddiwr cyntaf.................................... 71 Y casgliadau a wnaed gan R. Roberts, Plas- ynraonum, atyCapeli............................... 72 Manion.................................................... 72 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DRC Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.