Skip to main content

Rhif. 10. Pris 3cv ^GREAL. HYDREF, 1852. /T ^r/^^ ¥ý/^^ .*-,.'■ TRAETHODAU, &e, Y CYNNWYSIAD. í/ Digonolrwydd ýr lawn dros y byd.......$..„... 217 I>arlith àr.Babyddiaeth........................'....... 221 Galwedig^éth yrefengyl............................ 225 <;<>nne.s eglwy.sig....................................... 22fi Y gosodJ&d dwylaw.................................... 227 Anerchisd i'r.ieuengtyd.............................. 229 Arŵyddíon.o gywìnli l> crefyddol.................. 230 BARDDONIAETH. jMmddifad.................................... 231 fMì ................................................ 232 bardd mewn bto estronawl............. 232 &c..........................................' 232 i<Ty Cristion..................................... 233 Seion mewii trallodau............................... 23:} , JifeiiKy<l<1 öilboa------.................................. 233 . ^WPflyn i'r Frdnfraith................................. 233 "îEwylÌys Barddonawl................................. 233 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL, Llundain................................................. 234 HelVgen................................................... 234 Milwrn ................................................... 234 Panyfron ................................................. 234 Pènuel, Llannefydd. 234 NiwlyWlch, Mon....................................... 235 Brynsiencyn, Môn....................................235 Llanllyfni......".......................................... 235 Caersalem, Caerynarfon............................. 235 Cymanfa Arfon........................................ 235 Bedyddiadau,— ...\23o> ... 235 ... asrr Pontllyfru*...........................,...<.... Penuel. Llannefyddv,ì~ .-.-.-■«..,„......... Aberystwyth...............................„ Aberangeíl, Swydd Feirionydd ...,.., Caergybi................................................. 236 Marwgopfa......................................... 236 Amr\wiaethav,— Y gwir yn erbyn yr anwir............................237 Rliybudd i'rmeddwyn rhyfygus................., 239 Y geri niarwol yn Prwsia...............,„„,....„ 239 Gadawjad i'r frenines...,,..............i.........V..', 240 Y Meiwyr.............................................*. 240 Ffrainc..............................................'..'.. 240 Rhinwedd dwfr.................„....,,................ 240 Drygedd meddwdod ..................!..,.......,•... 240 Chwedl am bedwar o feirdd,....................... 240 Manion,— Y diafnl mewn crys.....«................ 2)0 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN AUGRAFFDY Y 3EDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS * . Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.