Skip to main content

Riiif. 6. Pris 3c. Y GEEAL. MEHEFIN, ÌS^. Wlü. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Gweddi hynod yr apostol Paul.................. 121 Traetha^d ar eífeithiau niweldiol penhöethni a phleidiaeth grefyddol........................... 124 Traethawd ar ansawdd a gwerth y Pedwar Mesur ar Hugain.................................... 128 Traethawd Cystadleuol ar Ddefnyddioldeb Addysg................................................ 130 Sylwadau ar y ffordd tldefnyddiolaf i ddwyn yn nilaen gyfarfodydd gweddio, &<:.......... 132 GOFYNIADAU........................................... 133 BARDDONIAETH. Croes Crist .............................................. 134 | Ynfydrwydd Ofergoelion........................... 134 1 Ymgyrhaeddiad, &c.................................. 13-5 Llinellau ar farwolaeth James Howells, &e... 135 Pedwar Englyn ar yr arferiad o gysgu mewn addoliad............................................. 136 Penillion ar farwolaeth John Watkins......... 136 Anniolchgarwch....................................... 136 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Cymdeithas Genadol Gartrefol y Bedyddwyr 137 Cymdeithas Genadol Wydilelig y Bedyddwyr 137 Cymdeithas Cyfieithiad y Beibl .................. 137 Cymdeithas Genadol Dramor y Bedyddwyr.. 138 Undeb y BedyddAvyr................................. 138 YGenadaeth yn Affrica................,............. 138 Y Genadaeth yn yr India Orllewinol ......... 138 Y Genadaeth yn Bahamas ........................ 139 Y Genadaeth yn yr India Ddwyreiniol......... 139 Y Genadaeth yn Madras...................í....... 139 Coleg Serempôr ...................................... 139 ArgiafTwasg y Bedyddwyr yn Ngalcuta ...... 139 Cyllid y Gyíndeithas................................. 139 Cyfarfod blynyddol y Feibl Gymdeithas ...... 139 Cyfarfod Chwarter Fflint........................... 140 Bedyddiadau,— Bethesda, Arfon....................................... 140 Drefach................................................... 140 Ainon, Llanuwchllyn................................. 140 Treffynon................................................ 140 Caersalem, Dowlais ..............;.................. 140 Talybont ................................................ 140 Penrhyncoch .......................................... 140 Hanesion Gwladol,— Cymdeithas Dadgysylltu yrEglwys a'r Wlad- wriaeth ................................................ 110 Tân echryslon.......................................... 141 Y Senedd ................................................ 141 Trethiad ar Wybodaeth.............................. 141 Y Meiwyr................................................ 141 Estyniad y Bleidlais yn y Siroedd............... 142 Y Palas Gwydr ....................................... 142 Y gosodiad arianol.................................... 142 Y llywodraeth yn aflwyddiannus ............... 142 Sefyilfa y Cyfandir................................... 142 Marwgofi'a ........................................... 142 Amrywiaethau,— To the Ministers and Messengers, &c......... 143 Y Genadaeth Gartrefol.............................. 144 Manion :— Achos Ficar Frome.................................... 144 Syr John Franklin...............',.................... 144 Cymdeithas y Dadgysylltiad ..................... 144 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR; i AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.