Skip to main content

R-HIF. ^. 1 J? Y^GREAL. Pris 3c. MAT, 1852. Y CYNNWYSIAD. v. TRAETHODAU, tcc. Meddylian Orer ....................................... 97 Traethawd ar yr arferiad cymdeithasol a rwyatrant lwyddiant crefyúd.................. 99 Pregethu yn y prif ffyrdd...................„...... 103 Traethaud ar effcifhiauniweidiolpenboethni a phleidiaeth grefyddol........................... 104 AnghofioDuw.......................................... 108 Pregeth ar y Ddeddf, gan A. Campbell........ 109 Fforddy Bywyd....................................... 110 YrUrdd Weinidogaethol........................... 110 Atbbion a (îofywiadau......................... 111 BARDDONIAETH. Adgofinn y Bardd"..................................... 111 Anerchiad i Olygydd y Greal................... 112 Emyn ar Fedydd....................................... 112 Mawli'rlesu .......................................... 112 Yr-hydig o benülion er coífadwriaeth am Sara Rowland, &c.....:.................................. 113 Emyn.................r.................................... 113 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Urddiad GẂeinidog,. a chorphoiiad Egluys Gymreig Birmingharo ....'....................... 114 Cyfammod Eglwyslg y Bedyddwyr Americ- aidd..................................................... 114 Troedyrhiw, gerllaw Merthyr..................... 114 Ail agoriad Beersheba, &c......................... 113 Abercanaid.............................................. 115 Gaerwen, Mon..............,.......................... 115 Bedybdiada v,— Caersalem, Caerynarfon ............................ 115 Dinbych.................................................. 115 Aberystwyth ...............................1........... 116 Soar, Llwynhendy, ger Llanelli................íí 116 Dolgellau ................................................ 116 Groesgoch ...........................,................... 116 Hanesion üwiadoi,— YSenedd ..........:»..............................*„„, 116 Mesurau wedi eu colli............................... 116 Melwyr........,..........;............................... 11G Amrywiol.......................................,........ 117 Tramor.................... ...„„........................ 117 Marwolaeth Schw arzenberg....................... 117. Erledigaeth ar y Cyfaadir.......................... 117 Eimbeck yn Hanover ............................... 118 Baden a Hesse ('assel ...........................,.. 118 Mecklenberg Schwerin.............................. 118 Marwgoffa ...,.,.............................«•...... 1W Amrywiaethau,— Peroiydd y Cysetfr.................................... 120 Darllth ar Ddewiniaeth............................ 120 Llongddrylliad........................,...."............ 120 ''.'■■ LLANGOLLEN: AÌWSRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLrAMS, DROS Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH GAN HUGHES A BUTLER, 15, ST. MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.