Skip to main content

~y. f''■''■ ''/* ~"-:ip~' ỳ '^-',,' ' >vci--' Y GREAL. MAWRTH, 1852. « i Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c.; Trnothawd ar ddibyniad y naill ddyti ar y llall, yn nghyda dyledswydd pob un i ymddibynu irao ei hun............................................. 49 Pregeth ar y Ddeddf, gan A. Campbell ......... 53 Graddau mewn gwrthgiliadau..................... 56 íolo Morganwg.......................................... 57 Mertliyrdod Sant Alban.............................. 58 T:aettíawd ar 1 Cor. xiii. 13......................... 59 Sylwadau ar Farddoniaeth G. ab (iwilym a'r Cyni-ro Brith, ýn y Tyst am iwst, 18ôl...... 62 Pabyddiaeth ........;.................................... 03 Gojeÿniadatí............................„............... 03 BARDDONIAETH. Awdl ar ymdrech Caswallawn, a lluoedd Ynys Prydain, yn erbyn y Rhufeiniaid............... Cofia lani fod genyt enaid........................... Pa beth ywig^ir Duw ?................................. Wrth fyneiTi gysgu.................................... Salm vii. 3, 4............................................. Pan goded-Cloehdy Llandrillo, 1017 ............ Epg.lxn a-gyfa(Soddwyd wrth edrycli ar Wydd- afydií lonawr, yn mynwent Doìgellau... HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Yr Achos Cenadol.......'...............'Jí.............. 67 Agoriad Addoldy Newydd yn Lerpwl............ fi7 Portlimadoc............................................. G8 BfíDYDDIADAU,— Aherystwyth ............................................. 68 Caersalem, Dowl:iis..................................... 68 Llanidloes ................................................ 68 Talybont...................................í............... 68 Hanhsion Gwi.adol,— Y Senedd................................................... 68 thfogydä................................................ 69 Aur ar ororau Scotland.............................. 69 Ffrainc...............................................1...... 69 Holand....................................................;.. 69 Hungari................................................... 69 Priodasau . Marwbofpa. ..............,...................... 70 .................................... 70 Amrywiaethatj,— Dadwaddoliad Coleg Maynwth................,,... 72 Manion,— Traul y Llywodraeth................................. 72 Ffrainc...................................................... 72 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS • Y DIRPRWYWYR; AC AR WERTH CAN HUGHES A BUTLER, 15, ST, MARTIN'S LE GRAND, LLUNDAIN.