BHIF. OES Y BYD l'll ÌAITH GYMEAEG. TRA MOR TttA BRYTtìON. 11. g*. FORYDD. Cyf. 1.] TACHWEDD, 1841. [Pms '6< fi^ ». sfe. CYNN"W TRAETHODAU. Twr Ljundain ..-..-............'.. 321 Cariad Rrawdol............... 328 Y Ddeddf a'r Efecgyl yn cael cu Cymharu.. .,....'..!......... 330 Tyrnher Gristionogol............ 333 LÌíth'yrau o' Ameriea ............ 331 AMRYWÍAËTF. Cwch By wyd............... - Y Ciçaiun "......,.......... Ametlẅst .................. Y Sarp'h............»...... Cusan..................... Gobaith................... Y fibrdd ì áynu danuedd yn ddiboeb AdOLYGIAD Y Wa.SG.......... . . Go?yniadau .................. Uychyjiygion............... 338 338 338 338 33.9 339 330 340 310 310 BARDDONÍAErH. Càn Moses a Meibion Israel...... 311 fecnfigen....................... 341 Y Gẃir Ifenaid................ 312 Etgiynion ì Uu'.leb Dcwi Sant .... 342 Englyn ...... * ............. 312 HANESION CAHTREFÓL. CYLCHWYLtAU IFOUAIDD. Cvfrinfa Alban Sant ............ 313 YSIAD. Cyfrinfa Hu Gadarn ...........". 313 Cyichwyl Lletty Cynog, Adran Aberhorìddu................ 3-13 Cyfrinfa Maensant ............. 344 Cyfrinfa Ifor Haèl ..............34 * CyfrinfaDewi Yvyn ............ 3-34 Cyfrinf» Ty wysog Llewelyn .... 34$ Cyfrinfa Owain Glyndwr, Rumney 3$& CyfrinfaTalìesin, Treídraeth .... 347 CYFARFODYDD TRIMISOL. Cydweli, Adran Caerfyrddin......34ò Cilycwm, Adran Llanymddyfrì .. 34ö Emrys Wledig, Dospatth Pontaber- pengam........... ......... 346 Cwmtawe, DosparthAbertawe.i.. 84? AGORIAD CYFRINFAOEDD. Giandulais—Pontyberem ........ 317 Cyfarfodydd i Ddyfod ........ 348 Cyfrinfaoedd Newyddiön ... 34S Genedigaethau, &c........• • • 3'S Llosgiad Tŵii Llundain...... 3Ò0 HANESION TRAMOR. Ffiainc,—Spain—Araerica ...... 350 Mexico ...................... 351 Siryddion Cymru ............351 HYNODION A DYGWYrDDIADAU. Lladrata Ysgadan Halltion, &c, &c. 352 {ä;;^> CÁEllFYUDDIN : AltGRAFFWYD DROS Y CYFUNDEB LFORAII>D GAN J. TIIOMAS, 1IE0L Y PRIOR. T&TSyOSl OSi Y£f<&ifâSi\!SZÇSfBSFÇË?* lìte-