) ÎAITH GYMRAEG YR IFORYDD. Bwcmwww»; &Ì-WU8JJÍ ? "-i.!J-rg-.a,»r-'..:>•■--' - T-T-'-rr^ | Cyf. I.] HYDREF, 1841, [Pris 6c. ^. €YXNWYSIAD. TRAETHODAU. Ymherodraeth China............ÍÌ89 Cofiant Dr. Ben. Fianclyn ...... 297 Traethawd ar Genfigen.......... 299 Pechod ...................... 302 Dinas Accho.................. 303 "Ynys yr Hen Feih Gweddwon" .. 305 AMBYWIAETH. Gwaed......*..................30S Amser........................308 Y Morgrugyn..................309 Selah___.;....................310 Afradlonedd Byrddau Breninawl .. 310 Ateh........'..................310 Llytàyr at y Golygydd..........310 BARDDONIAETH. Myfyrdod ar Einioes ac Angau.... 311 Engìynion, &c.................312 HANESION CARTREFOL. CYLCHWYLIAU IFORAIDD. Cyfrinfa Canwyll y Cymru, Aberdâr 313 ------Ystradt'ellteu .............. 313 Cyfarfod Ttimisol Aberafon......313 Cyfarfodydd i ddyfod............313 Angladd íforaidd "...............314 Traethawd ar Iforiaeth..........314 HANESION TRAMOR. Ffrainc,—Spain................3Í1 Unol Daîeithiau Araeiica........ 315 Canada........................315 Awstralia,—China.............. 315 Geneuigaethau, &c........... 317 HYNODION A DYGWYDDIADAU. H, Dygwyddiad Dychryn'lyd, &c..... Lìanw Mawr yn yr Afon Thames.. Dygwyddiad Galarus............ Damwain Angeuol.............. Cyfailbdydd o Ddiolchgurwch .... Esgobaeth Newydd yn Jerusalem , Caws Amei icanaidd ............ Pysgodyn â llwnc da.......-.... Gwi ecsam .........4........... Bresych hynod ................. Dyn wedi boddi................ Llwyr Ymattaliad oddiwrth Fwýd a Diod..................... Cwmpeini drwg................ YY amser y pechodd Adda........ Eira Twy rnn................... Unigedd....................... Arian neu Fywyd .............. Ymgeciaeth.................... Y Meddyg Esgideiawl ........... T rwydded<Briodasol............ Ciaddu yn Fyw................ CAERFYRDDIN : ARGRAFFWYD DR0S Y CYFUNDEB 1F0RAIDD GAN J. TH0MAS, HEOL Y PRIOR.