Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^iéêâáAÈêánéäààààé RHIF. OES Y 'BŸD I ü IAITH GYMRAEG. TRA MOR TRA BRYTHON. YR IFORYDD. CYF. I.] MEHEFIN, 1841. [Vrvs6c/i CYNNẄYSIAD. TRAETHODAU. Cylcbwyl Flynyddol Llatìdilo-Fawr Seryddiaerh.................... 161 Y Derwyddou.................. 165 Araeth, m..................... 166 Gwir Ifcriaeth................ 168 Y Môr........................ 169 G.wlad Groeg ..........-----.... 171 AMRYWIAETH. Nhefe........................ 173 Bibilon ..............'........ 173 Yr Iuddewon.........^....... 176 Twr Babel ..................... 177 Nerth Cyhyrawg .......':..... 177 Ateb......................... 178 GoFYNIADAU.................. 178 DyCHVMTGION................ If8 Cyíì infaoedd Iforaidd........____179 BARDDON'IAETH. Cywydd, &c................... 180 Càn Iforàwt................ 180 Llinellau, &c.................. 181 I'r îförydd.................... 181 Eistedd wrth draed yr lesu....... Î81 Englyüion i Iforiaid Dewi Sant... 181 HANESION CARTREFOL, &c. Cylchwyl Fiynyddol Gwynlliw.... 182 Glantawy a Djnas Dioea 183 Cvniclr................ 184 184 Í85 185 185 186 186 186 Tysil Sant Cyfrinfaoedd Cydweli .. Cyfarfod Trimisol Maesycwmwr.. Cŷfrinfa Gelligaer ............., Agoriad Cyfrìnfa Caledfwlch Agoriad Cyfrinfa Llwni Sant ----- Cyfarfodvdd i ddyfod____........ 186 Y Derwyddon.................. 187 Cymraanfa yr Anymddibynwyr.... 187 Cyfarfod Misol v Bedyddwyr vn Nghàreg Saẃdde ........'.. 187 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Nghas- newydd-ar-Ẅysg ......----- 1-87 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Llan- dib-Fawr................ 187 Cymmanfa Flynyddol y Trefnvdd- ion Caifinaidd____.......... 188 Cymmanfa y Bedyddwyr yn Aber- teifi...................... 188 SENEDD YMHERODRAWL. Tý yr Arglwvddi.............. 188 TỳyCyffredin ................ 189 Gohiriad y Senedd.............. 189 Araeth ei Mawrhydi............ 189 Genedigaethau, &c,.......... 190 HYNODION A DYGWYDDIADAU. Damwain angeuol.............. 192 Angjadd Iforaidd .............. 192 CAERFYRDDIN; ARGRAFFWYD DROS Y CYFUNDÈB IFORAIDD GAN 3. THOMAS, BÈOL 8ANT PEDR« if^WWW^