Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

íihit. «OES Y BYD TAITH GYMRAEG. TRA MOR TRA BRYTRON. YR IFORYDD. Cyf. I.] CHWEFROR, 1841. [pRis6c/i. CYN^WYSIAD- TRAETHODAU. Daearwyddiaeth..............33 Anerchiad ar Ddechreu y Flwyddyn 36 At Weithwyr Cyraru ............38 Dyrchaíiad Crist ................40 Còffi .......................... 41 Üloffi RhwEg Dau Feddwi........42 Araeth, &c....................44 AMRYWIAETIL TywyẀŵh yr Aifft.............. 45 Y Pathew...................... 45 Nôd ar Caim.................... 45 Deg Gorchymyn y Diafol.......... ió Myglys................ ....... 46 Balchder a Chenfigen............ 40 Arwei thiad Caethion, &c......... 47 Beâÿwod Iuddewig.....,........ 48 Atebion...................... 48 (iOFYNIADAU .................. 4Q DycnvMYG.................... 49 Gweisi Hawdd eu Cofio.......... 50 ADOLYGIAD Y WASCL Tra-ethawd ar Grefydd Naturiol a Dadguddiedig ................ 50 BÀRDDONiAETflL Y Peiriant íforaidd..............£l C:.m, &c....................... òi HANESION CARTREFOL, &c. Cysegriad Eglw^'S Dewi Sant...... 52 Y'Ffurf........................ 52 Ffurf Cysegriad y Fynwent ...... 52 Cyfarfod Trimisol, &c........... 53 Cyfarfodydd Iforaidd ............ 53 Cyfarfod Trimisol................ 54 Aeoiiad Cyfrinfa St. Teilo, Brechfa. 54 Cyfarfodydd Dyfodol ............ -54 Cyfrinfaoedd Newyddion ......'.. 55 Daeargryn...................... 55 Sefydliad Celfyddydawl Caerfyrddin 55 Brawdlysoedd y Deheudir........ 55 Siryddk>i2 y Deheudir............ 56 Liongddryíliad .................. 56 Arall ...'....................... 56 Araü.......................... 56 Bedydd y Dywysoges Freuüol .... 57 SENEDD YMHERODRÀWL. Ty yr Arglwyddi................ 57 Ty y Cyffredin.................. 5S Manion..................... 58 HANESION TRAMOR. Naples?--Y T>wyrain--Mexico--í'>'w-jl —China—Arabia—Circassia .... 59 Mgiocco—CaEada .............. 60 GüNEDIGAETHAU, &C...........60 HYNODíON A DYGWYDDIADAU. ■CAERFYRDDIN.: Ér 4 S GRA F2FWYD DROS Y CYFUNDETi ITORAIDD GAN X. TilOMA*, IIEOS. SANT PEDIÎ.. ête-